Täna anti üle päästeteenistuse aumärgid

Täna andsid siseminister Andres Anvelt ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu üle päästeenistuse aumärgid, millega autasustatakse päästetöötajaid, samuti teisi Eesti kodanikke vapruse eest inimeste ja vara päästmisel ning silmapaistvate teenete eest päästetööde korraldamisel, tegemisel ja päästeteenistuse arendamisel.

„Päästja töö on raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt ja vahel ka eluohtlik, see on teistsugune ja seda on rohkem kui kasvõi kolm aastat tagasi. Tänased päästjad käivad lisaks päästesündmustele pea sama palju ennetamas ehk kodunõustamisi tegemas,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Seda rasket tööd peab aga ka ühiskond väärtustama, mistõttu on Päästeamet esitanud riigieelarve strateegia koostajatele taotluse päästjate palga tõstmiseks vähemalt 1000 eurole. „Täna on päästjad siseturvalisuse valdkonna madalaimal palgatasemel. Väärtustamaks seda rasket tööd, on päästjatel õigustatud ootus ühiskonnale palgatõusuks,“ sõnas Tammearu.

Kokku omistati 54 aumärki: üks Suur Kuldrist, kolm Hõberisti, 35 Päästeteenistuse medalit ja 15 Elupäästja medalit. Lisaks kolm Missioonimedalit, peadirektori tänukirjad ning Siseministeeriumi tänukirjad ja hinnalised kingitused. Ühtekokku tunnustati 78 inimest.

Päästeteenistuse aumärgi saajate kogunimekiri on lisatud manusena, samuti Elupäästja medali saajate lood.