Tutvustati esimesi uue disainiga päästesõidukeid

29. märtsil tutvustati Tallinna Lauluväljakul uue eritähistuse disainiga päästesõidukeid. Kohapeal oli väljas lisaks uue disainilahendusega põhiautole ka keemiahaagis ning äsja tehnilise uuenduskuuri läbinud Hüüru vabatahtliku komando päästeauto. Kohapeal tutvustati uue disainilahendusega päästetehnikat ja räägiti lähemalt disaini olulisematest muudatustest võrreldes olemasolevaga.

Päästesõidukid on väga oluline osa ühtse päästevõrgustiku identiteedist, mistõttu pääste alarmsõidukite ja vahendite disainiuuendus on Päästeameti jaoks oluline samm liikudes kaasaegse päästeorganisatsiooni suunas. Seni kasutusel olnud eritähistamise põhimõtted päästeautodel on kujunenud juba aastakümnete jooksul ja disainielementides on erinevate perioodide mõjutusi (nt valge kontrastvärviga kaetud uksed ja valged küljetriibud on olnud kasutusel juba enne 1991. aastat).

Eritähistamise põhimõtete kaasajastamise peamine eesmärk oli alarmsõidukite nähtavuse parandamine liikluskeskkonnas ja seeläbi nende märgatavuse suurendamine ka tavaliiklejate jaoks. Samuti ühtse ja universaalse disainikontseptsiooni loomine nii kutseliste kui ka vabatahtlike pääste alarmsõidukitele.

Esimene uue eritähistuse disainiga päästeauto läheb ühte Eesti hõivatumasse, Tartu päästekomandosse ning hakkab väljakutsetele sõitma peale kasutuskoolituste läbimist aprillikuus.

Olulisemad muudatused pääste alarmsõidukite eritähistamise nõuetes:

  1. Pääste alarmsõidukitel ei kasutata edaspidi valge kontrastvärviga kaetud uksi ega kanta külgedele valgeid horisontaalseid küljetriipe.
  2. Valgetel esiustel musta värvusega kuuluvust näitavad kirjed (komando nimetus, kirje „vabatahtlik pääste“) asendatakse valge kontrastvärviga punasel põhivärvil ning neid on lubatud kanda nii ustele kui ka külgedele.
  3. Lisamärgistusena kasutatakse päästesõidukitel valgeid või kollaseid kaldtriipe, mis on erimärgistuse põhikontuuri lubatud kanda kuni sõiduki pealisehituse horisontaalse keskjooneni ning sõiduki tagaosa võib katta märgistusega kogu ulatuses (vt joonis 1 ja 2).Tagaosa katmine valgustpeegeldava materjaliga suurendab alarmsõiduki märgatavust eelkõige pimedal ajal ja tagab seeläbi päästemeeskonna jaoks ohutuma töökeskkonna (vt joonis). Eritähistuse lahenduses kasutatud kollase värvusega kaldtriipude fragmendid suurendavad disainilahenduse kontrastsust ja seeläbi ka alarmsõiduki märgatavust.
  4. Päästehaagiseid ja erikonteinereid eritähistuse elementidega katma ei pea, need võivad olla värvitud/kiletatud põhivärviga.

Täpsed alarmsõidukite eritähistamise uued nõuded on toodud „Sõidukite tähistamise juhises“.

Päästeameti masinapargi disain uuendatakse järk-järgult, ehk kõik uued sõidukid soetatakse kaasaegse disainilahendusega, samas juba kasutusel olevatest põhi- ja paakautodest jääb suurem osa kandma olemasolevat eritähistust (nn vana disaini) kuni elukaare lõpuni. Analoogsed põhimõtted kehtivad ka vabatahtlike päästekomandode jaoks, ehk juba kasutusel olevate alarmsõidukite välist ilmet ei pea kohustuslikus korras muutma, samas alarmsõiduki esmaregistreerimisel liiklusregistris peavad sõidukid vastama juba kaasajastatud disainilahendusele.

Lisainfot saab päästetöö osakonna valmisoleku talituse nõunikult Riho Sõmermaalt: e-mail: ..., 5082387