Tänasest saab päästealast infot numbrilt 1247

Alates 21. jaanuarist liikus sarnaselt maantee- ja keskkonnainfo telefonidega ka päästeala infotelefon 1524 riigiinfo telefoni 1247 alla. Uuele numbrile üleminek võtab pisut aega, mistõttu toimivad esialgu mõlemad numbrid paralleelselt. 1524 suletakse lõplikult, kui selle kliendid on 1247 kasutamise omaks võtnud.

Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremetsa sõnul aitab erinevate infotelefonide numbrite liitmine muuta info kättesaadavust inimeste jaoks mugavamaks. „Edaspidi ei pea inimesed meeles pidama mitut erinevat numbrit, kui neil on millestki teatada või soovitakse nõu küsida. On 1 number 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas – 1247,“ selgitas Saaremets. „Ühtlasi näitab statistika, et juba praegu on riigiinfo telefon 1247 kõikidest infonumbritest kõige kasutatum. Toon näite möödunud aastast, mil alates riigiinfo telefoni 1247 käivitamisest eriolukorra algusest, läks lõviosa infotelefonide kõnede koormusest just sinna – tänaseks on vastatud üle 130 000 kõnele, mis moodustab kõikidest kõnedest ca 70%. Võrdluseks saab päästela infotelefon keskmiselt 5000-6000 kõnet aastas. Operaatorid aga, kes infotelefonidele vastavad, on mõlemal numbril samad, mistõttu on mõistlik teenus tsentraliseerida.“

„Meil on hea meel, et see teenus on avalikkuse poolt nii hästi vastu võetud. Suur rõõm on ka sellest, et inimeste jaoks muutub riigi eri ametkondadega suhtlemine lihtsamaks, sest tulevikus ei pea enam teadma erinevaid lühinumbreid,“ rääkis Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela. Lisaks päästeala infotelefonile on riigiinfo telefonilt 1247 võimalik saada ka maantee- ja keskkonnainfot.

Häirekeskuse peadirektori sõnul on abi- ja infoteenuse numbrite koondamine ühe lühinumbri alla esimene samm riigiinfo telefoni 1247 kujundamisel teenuseks, mis on esimene kontakt inimestele, kes vajavad riigilt infot. „Eelmine aasta näitas selgelt, et number 1247 on kujunenud hädaabinumbri 112 kõrval teiseks oluliseks teenuseks, mida inimesed riigilt vajavad ja ootavad. See aitab meil hoida hädaabinumbri liinid vabad neile, kelle elu, vara või tervis on ohus,“ kinnitas ka Alvela.
Päästeala infotelefonilt (edaspidi riigiinfo telefonilt 1247) saab nõu näiteks selle kohta, kuidas muuta oma kodu turvalisemaks, mismoodi ohutult lõket teha, kuidas leida kutsetunnistusega korstnapühkija kontaktandmeid, teavitada ohtlikust ehitisest või katmata kaevust, või vajadusel tellida omale kodunõustamine.

Riigiinfo telefon 1247 on tasuta kõikidest Eesti võrkudest helistades ning kõnesid võetakse vastu eesti, vene ja inglise keeles.