Tänavu on puhkenud juba 217 metsa- ja maastikutulekahju

Ainuüksi maikuus on puhkenud 83 metsa- ja maastikutulekahju. Tuleoht on suurim Läänemaal, Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Võrumaal, Valgamaal, Põlvamaal, Harjumaal ja kohati ka Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Tartumaal ning Viljandimaa teatud piirkondades.

Kevadised ilusad ja soojad ilmad meelitavad inimesi loodussesse aega veetma, sealhulgas lõket tegema ja grillima ning samuti on täies hoos kevadiste aiatööde aeg. Sealjuures saavad päästjad üha enam väljakutseid metsas või maastikul puhkenud tulekahjude kustutamiseks.

„Maastik ja metsad on päev-päevalt üha kuivemad ja süttivad kergesti, seetõttu tuleb looduses tuld tehes olla äärmiselt ettevaatlik", ütleb Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usin.

Lõket tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ning lõkkepaika valides on oluline silmas pidada, et see oleks hoonetest ja muust põlevast materjalist vähemalt 8 meetri kaugusel. Metsas tohib lõket teha ainult selleks ettevalmistatud kohas. Tuld tehes peab ümbrus olema tuleohutu. Selleks on vajalik lõkkepaiga ümbrusest eemaldada igasugune süttiv materjal ning lõkkekoht ümbritseda kivide- või pinnasevalliga, et tuli selleks ettenähtud alalt ei väljuks. Tiheasustusaladel tuleb veenduda, kas omavalitsuste heakorrareeglid üldse lõkke tegemist lubavad ja kui, siis millistel tingimustel.

„Lõkke juurde tuleb kindlasti varuda vett vm tulekustutusvahendid, et suureks paisunud leeke või kuivale taimestikule langevaid sädemeid vajadusel kiiresti summutada. Oluline on, et kustutusvahendist ka päriselt piisaks lõkke kustutamiseks. Päästjad on näinud olukordi, kus inimesed on küll mõelnud kustutusvahendi peale, kuid tegelikkuses ei ole sellest piisanud lõkke kustutamiseks ja tuli on ikkagi kontrolli alt väljunud. Lõket ei tohi kindlasti jätta järelevalveta ja meeles tuleb pidada, et lõkkes tohib põletada üksnes looduslikku töötlemata puitu ning jäätmete kulu ja roostiku põletamine on keelatud,“ lisab Usin.

Ka looduses grillimisel tuleb olla ettevaatlik, veenduda, et grill oleks paigutatud hoonetest ja põlevmaterjalidest ohutusse kaugusesse ning grillimist lõpetades jälgida, et kuumad söed omakorda tuleohtu ei põhjustaks. Need on mõistlik jahutada veega või oodata, kuni söed on täielikult jahtunud.

Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab riigiinfotelefonilt 1247 või SIIT.