Tänavu saavad Eestimaa kodud rohkem kui miljoni euro eest tuleohutumaks

2022. aastal tehti Päästeameti projekti „Kodud tuleohutuks“ käigus tuleohutumaks 255 kodu üle Eesti ning abi anti enam kui 683 000 euro väärtuses. Tänavu on projekti jaoks eraldatud riigieelarvest miljon eurot, millele lisandub kohalike omavalitsuste panus. See tähendab, et abi saab senisest veel enam kodusid.

„Vajadus kodude tuleohutumaks muutmise järele on jätkuvalt suur. Tulekahjude tekkepõhjusi analüüsides näeme, et enim eluhoonepõlenguid saab alguse rikkis elektriseadmetest ja -süsteemidest, hooletust suitsetamisest ning õnnetustest lahtise tulega. Paljudel juhtudel on ohuallikaks korralikult hooldamata küttesüsteem,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Pilleriin Kurg ja lisas, et sarnased murekohad vaatavad vastu ka abi vajavates kodudes. „Ainuüksi 2022. aastal tehtud kodunõustamiste käigus tuvastati 1848 kodus küttesüsteemidel puudusi ning 2945 kodus esines probleeme elektrisüsteemidega. Korstnapühkijad hindasid eelmisel aastal ohtlikuks 2073 küttesüsteemi.“

„Mullu suutsime koostöös kohalike omavalitsuste abiga parandada tuleohutust enam kui veerandtuhandes kodus. Kodusid, kus renoveeriti nii küttekoldeid kui ka elektrisüsteeme, oli 18. Lisaks remonditi ja ehitati küttekoldeid 113 kodus ning elektritöid tehti 50 kodus. Puhastati 65 küttesüsteemi. Samuti paigaldati kodudesse suitsu- ja vingugaasiandureid ning esmaseid tulekustutusvahendeid,“ rääkis Kurg. Lisaks said viis kodu projekti toel õhksoojuspumbad, ühte koju paigaldati pliidivalvur ning kolm kodu varustati vaegkuuljatele mõeldud teavitusabivahenditega.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul oli lisavahendite leidmine tuleohutuse edendamiseks hädavajalik, sest jätkuvalt sureb igal aastal kümneid inimesi tulesurma. Seda aga oleks võimalik vältida. „Möödunud aastal hukkus tules 48 inimest – 9 inimest rohkem kui aasta varem. Sealjuures töötav suitsuandur oli vaid 9 kodus, kus inimene tulekahju tagajärjel hukkus. Kohustuslik suitsuandur on vaid 87% kodudest, mis näitab, et tööd peab jätkama ning seepärast oligi oluline leida tuleohutuse projektile täiendavaid vahendeid. Riik peab tegema kõik, mis võimalik, et inimesed oleks kaitstud nii avalikus ruumis, töökohal kui ka oma kodus,“ ütles Läänemets.

Sel aastal on projekti „Kodud tuleohutuks“ tarvis eraldatud riigieelarvest miljon eurot, millele lisandub kohalike omavalitsuste panus. Miljoni euro suurune panus riigieelarvest on projekti jaoks tagatud järgnevaks neljaks aastaks.

Päästeameti ja kohalike omavalitsuste ühine kodude tuleohutuks tegemise projekt sai alguse 2018. aastal. Projekti eesmärk on tagada tuleohutus kodudes, mille elanikud toimetulekuraskuste tõttu ennast ise aidata ei saa: ennekõike lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja puuetega inimesed. Toetust vajavad kodud selgitatakse välja Päästeameti ja omavalitsuste koostöös – päästjad hindavad kodunõustamise käigus kodu tuleohutusalase seisukorda ja omavalitsus elanike abivajadust.

Praeguseks on projektist saanud abi 2052 kodu üle kogu Eesti.

Kodu tuleohutusalase nõustamise saab omale tellida riigiinfotelefonil 1247 või e-kirja teel aadressil ..., see on kõikidele soovijatele tasuta.