Taotlusvoorudest

28. septembril 2021. a kuulutati välja LEADER meetme omaosaluse toetuseks täiendav taotlusvoor ja sellest järgmisel päeval kuulutati välja vabatahtlike päästekomandode toetusvoor. Taotluste menetlemise ja muude küsimuste arutamise komisjon toimus 26. oktoobril 2021. a.

Komisjoni päevakorras oli neli teemat – LEADER taotluste ja toetusvooru taotluste menetlemine ning päästevarustuse võõrandamise otsustamine ja komisjonile esitatud päästetehnika võõrandamisele minemise otsused.

LEADER taotlusvoorus ühtegi taotlust ei laekunud ning komisjon otsustas võimalusel omaosaluse toetuseks planeeritud ülejääk summas 23 187,12 eurot kanda üle järgmisesse, 2022. aastasse. Päästekomandode toetuse taotlusvoorus laekus 54 taotlust (46-lt seltsilt/KOV-ilt) summas 202 819,93 eurot. Samas eelarvelisi vahendeid, mida sai jagada, oli ainult 59 194,77 eurot. Kokku otsustati toetada 30 taotlust.

Aasata alguses võõrandati juhtimisteenuse arendamise raames vabatahtlikele päästjatele isikukaitsevarustuse elemendina sinise märgistusega kiivrid (50 tk). Eesmärk 2021. aastaks oli, et kõik vabatahtlikud päästekomandod saavad esialgu minimaalselt 1 kirjeldatud kiivri ja nüüd, tulenevalt võimalustest, võõrandatakse ülejäänud 64 kiivrit. Komisjonile esitati jaotuskava, kuid kuna hetkel on mitmel seltsil mittevastavusi ja võlgnevusi (mittekehtivad volitused ja varasemad võlgnevused kohustuste täitmisel), siis otsustas komisjon kahele seltsile kiivreid mitte võõrandada ja ülejäänutele võõrandada tingimusel, et üleandmise hetkel ei ole seltsil ühtegi võlgnevust, lisaks peavad nad omama kehtivaid volitusi.

Komisjonile esitati ettepanekuna nimekiri päästesõidukitest, mis lähevad võõrandamisele. Komisjoni otsusega lähevad võõrandamisele kaheksa põhiautot koos varustusega ja üks põhiauto varuosadeks. Lisaks võõrandatakse ennetustegevusteks ka üks päästesõiduk ilma alarmseadmeteta MERCEDES-BENZ (184AMX). Päästesõidukite võõrandamiseks kuulutatakse välja taotlusvoor lähiajal.

Detailsem info kes, mida ja kui palju saab, edastatakse lähiajal ametliku protokolliga.

Aivar Kilp
planeerimise talituse nõunik