Tartu lähedal tõid päästjad jääaugust välja teadvusetu kalamehe

2. detsembri ennelõunal teatas juhuslik pealtnägija, et Tartumaal Kastre vallas Aardlapalu karjääri läheduses kukkus inimene läbi jää. Pinnaltpäästevarustuses päästjad said teadvusetu kalamehe jääaugust kätte ja tõid ujuval päästelaual kaldale. Kannatanut elustati ning kiirabi toimetas raskes seisundis mehe haiglasse, kus ta kahjuks suri. Jää paksus õnnetuspaigas ulatus napilt 5 sentimeetrini. Eesti siseveekogudel kehtib jääle mineku keeld. Iga jääle mineja seab ohtu oma elu!

2. detsembril kell 11.08 teatati, et Tartumaal Kastre vallas Aardlapalu karjääri ja Emajõe vahelisel kanalil kukkus inimene läbi jää. Pinnaltpäästevarustuses päästjad pidid õnnetuspaigani paarsada meetrit minema jalgsi ja osaliselt läbi võsa. Teadvuse kaotanud kalamees saadi kaldast umbes paarikümne meetri kauguselt jääaugust kätte ning toodi kaldale kell 11.34. Päästjad alustasid elustamisega, mis anti üle kiirabi töötajatele. Kiirabi jätkas elustamist ja viis mehe haiglasse, kus ta kahjuks suri.

Päästetöö juht Marek Kutsari sõnul oli kanali jää paksus maksimaalselt 5 sentimeetrit. „Praegustes oludes pole jää veel turvalist paksust saavutanud ning sellele mineja elu satub kindlasse ohtu. Seepärast kehtib ka siseveekogude jääle mineku keeld,“ ütles Kutsar. „Turvaliseks loetakse jääd paksusega alates 10 sentimeetrist.“

Päästeamet juhib tähelepanu, et kehtestatud on siseveekogude jääle minemise keeld. Keelust üleastujad panevad ohtu enda ja kaaslaste elu ning neid saab väärteo korras karistada ja sundida jäält lahkuma.