Tartusse kogunevad Euroopa päästepealikud

Sel nädalal võõrustab Eesti Tartus Euroopa Liidu Päästepealike Assotsiatsiooni (FEU - Federation of the European Union Fire Officers Associations) liikmeid. Koostööseminaril jagavad organisatsiooni kuuluvate Euroopa riikide piirkondlike päästeasutuste juhid päästeteenistuste arendamise kogemusi ja lepitavad kokku organisatsiooni strateegilised eesmärgid aastani 2030.

„Iga assotsiatsiooni töös osaleva päästepealiku eesmärk on teiste riikide kogemuse toel kujundada oma riigis maksimaalselt efektiivset ja tulemuslikult toimivat päästeteenistust,“ selgitas Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liidu delegaat Margo Klaos. „Teenistust, mis aitab kaasa turvalisuse kasvatamisele ennetustöö, kriisideks valmisoleku ja abi andmise kaudu.“ Euroopa Liidu Päästepealike Assotsiatsiooni eesmärgiks on hoogustada ja ühtlustada Euroopa päästeteenistuste arengut. Eesti Päästeameti viimaste aastate edusamme ja järgnevate aastate visiooni tutvustab Tartus Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.
Regulaarselt toimuvad FEU seminarid on koostööplatvorm, mille raames Euroopa riikide piirkondlike päästeasutuste esindajad avaldavad seisukohti Euroopa päästevaldkonna arengut mõjutava poliitika kujundamiseks, teevad algatusi rahvusvaheliste projektide käivitamiseks ja neisse partnerite leidmiseks, tutvustavad oma uusi arendusi ning jagavad omavahel kogemusi turvalisuse edendamiseks ja päästeteenistuse korraldamiseks. Selleks jagatakse kogemusi, mis hõlmavad päästeteenistuste tegevusi tuleohutusjärelevalvest, ennetustööst ja kriisideks valmistumisest kuni päästetehnika arendamise ja päästetöötajate töökorralduslike ning tööohutust ja töötervishoidu puudutavate küsimusteni.

22.-24. novembrini kohtuvad Euroopa Liidu Päästepealike Assotsiatsiooni (FEU) kuuluvate riikide piirkondlike päästeteenistuste juhid Tartus V Spa konverentsikeskuses. Sel korral on osalejaid 19 Euroopa riigist, nende hulgas liidu president Chris Addiers`ilt (Belgia) erikutse saanud külalised. Koostööseminaril jagatakse omavahel kogemusi ning arutatakse organisatsiooni eesmärkide üle järgmisel kümnendil, mille tulemusel pannakse kokku ja kiidetakse heaks uus strateegia. Koostööseminaril osalevad Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liidu esindajatena Margo Klaos ja Mart Haljaste.

FEU tegutseb 1991. aastast ja praegu on organisatsiooni president on Chris Addiers (Belgia). Liitu kuuluvad 24 Euroopa riigi päästepealikud. FEU koduleht https://www.f-e-u.org/index.php.

Vaata ka teisi pilte siit: https://flic.kr/s/aHsmwfsmgu.