Tormi tagajärgede likvideerimise vahekokkuvõte 29.10

Pühapäeval, 27. veebruaril oli päästjate tööks peamiselt teede vabastamine tormis murdunud puudest ja ohutuse tagamine olukordades, kus elektriliinide, hoonete või rajatiste kahjustused seadsid ohtu inimelud. Lõuna-Eestis oli ööpäeva jooksul väljakutseid ligi 400. Kahjustuste kõrvaldamine jätkus esmaspäeval. Praeguseks on tormi teadaolevad otsesed kahjustused kõrvaldatud ning jätkame abi osutamist muude tormiga kaasnenud probleemide lahendamiseks.

Päästeamet kogub jooksvalt koostöös kohalike omavalitsustega infot piirkondade kohta, kus elektri puudumine mõjutab eluliselt tähtsate objektide tööd. Erilise tähelepanu all on haiglate ning vee- ja kaugkütte ettevõtete tõrgeteta toimimine või nende tegevuse kiire taastamine. Tähelepanu all on ka hooldekodud. Osa objektidest, kus ollakse kriisideks paremini valmistunud, suudetakse praegu jätkuv teenuse pakkumise tagada elektrigeneraatoritega. Hätta jäänud asutuste kohta jagatakse infot Elektrilevile, mis aitab ettevõttel voolu taastamistöid prioritiseerida. Päästeamet on aidanud kriitilisemas olukorras piirkondadesse kohale viia elektrigeneraatoreid. Toetame oma nõu ja abiga kohalikke omavalitsusi, et abitumad inimesed, näiteks üksi elavad vanurid, ei jääks elektri puudumise tõttu abita. Elektrilevi teatel võtab majapidamistele elektrivarustuse taastamine aega kuni nädala lõpuni ja mõnel pool kauemgi. Voolu taastamistöödega tegelevad paljud brigaadid, kuid kohati on torm olnud äärmiselt laastav ning tööd võtavad seetõttu rohkem aega.

Teadmisi kriisiolukorraks valmistumise kohta ja käitumisjuhiseid kriisi korral leiate internetist lehelt www.kriis.ee. Täpsemalt elektrivarustuse katkemise kohta https://kriis.ee/iseseisev-hakkamasaamine-elutahtsate-teenuste-katkemisel/elektriga-varustamise-katkemine/. Laadi mobiiltelefoni tasuta rakendus Ole valmis, kust saab kriisiolukorras toimetulekuks nõuandeid ka ilma internetiühenduseta. Lae telefoni rakendus androidile Google Playst, Apple telefonile App Storest või vaata juhiseid aadressilt https://www.naiskodukaitse.ee/OLE_VALMIS_3680.