Tule osale ühepäevasel ulatusliku evakuatsiooni koolitusel!

Elanikkonnakaitse eesmärk on toetada inimesi kriisis, sealhulgas sõjaolukorras, ning suurendada inimeste valmisolekut kriisides iseseisvalt toime tulla. Elanikkonnakaitse aluseks on inimeste suutlikkus kriisi ajal ennast kuni abi saabumiseni ise kaitsta ja vajaduse korral üksteist aidata. Selle saavutamine on ühiskonna eri osaliste ühine jõupingutus, kus on oluline roll inimestel, kogukondadel, vabatahtlikel, kohaliku omavalitsuse üksustel ja erinevatel riigiasutustel. (Julgeolekupoliitika alused)

Päästeameti roll on aidata suurendada kohalike omavalitsuste, seal elavate inimeste ja kogukondade kriisivalmidust, et inimeste elu ja tervis oleks kaitstud. Valmistume igaks kriisiks, sh relvakonfliktiks ja sõjaajal tegutsemiseks. Kui oleme valmis sõjaolukorraks, siis oleme valmis igaks kriisiks.

Üks tegevustest, mida kriisiajal võib vaja minna, on ulatuslik evakuatsioon, mille korraldamine on Päästeameti ülesanne. Just ulatuslik evakuatsioon on see, kuhu saavad panustada ka vabatahtlikud.Evakuatsiooni läbiviimine on väga suur logistiline operatsioon ning see nõuab väga palju inimesi. Evakuatsioonikohtades on abiks Naiskodukaitse evakuatsioonirühmad, kuid evakuatsiooni läbiviimiseks on lisaabi vaja ka teistesse töölõikudesse. Seetõttu on plaanis vabatahtlikest luua ka pääste evakuatsioonirühmad, kelle ülesanne oleks toetada Naiskodukaitset evakuatsioonikohtades,  korraldada tööd kogunemis- ja transpordipunktides ja tegeleda kogu operatsiooni logistikaga. 

Evakuatsioonirühmade loomise eelduseks on vastava koolituse läbimine ning koolitamisega saab juba praegu alustada. Esimene ulatusliku evakuatsiooni koolitus toimus eelmisel aastal ja jätkame nendega ka sellel aastal. Päästeamet on evakuatsioonirühmade töös hoidmiseks välja töötamas ka lepingute-tasustamise süsteemi.

Kutsume teid erakordsele võimalusele osa saama ulatusliku evakuatsiooni koolitusest, mille on esimene koolitatud grupp juba heaks kiitnud. Ulatusliku evakuatsiooni koolitused toimuvad 18.04 ja 19.04 Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekeskuses (Kase 61, Tallinn). Osalejad saavad valida ühe või teise päeva vahel. Saadame täpse ajakava enne kursust, kuid planeerida orienteeruvalt aeg 8-17.

Koolituse esimeses osas käiakse läbi evakuatsiooniprotsess ning evakuatsiooni korraldamisel olulised tegevused. Teises osas toimub ainulaadses simulatsioonikeskuses õpitu harjutamine ja kinnistamine. Kursuse eesmärk on, et selle läbinu on võimeline täitma evakuatsiooniprotsessis erinevaid rolle.

Koolituse registreerimisvorm asub siin.  Palun registreeruda nii kiiresti kui võimalik, et saaksime osalejatega (sh materjalid ja toitlustus) arvestada.

Kui on küsimusi või mõtteid, siis võib julgelt ühendust võtta ....