Tule töövarjuks!

18.-30. septembrini on võimalus minna oma heade kolleegide juurde töövarjuks. Töövarjutamise kaksnädala eesmärk on laiendada enda silmaringi meie valitsemisala ulatuses, tutvuda kolleegide tööga ja õppida juurde midagi uut.

Pane kirja, kelle töövari soovid olla, mis on Sinu töövarjutamise eesmärk ning võta ühendust vastava asutusega:

Politsei- ja Piirivalveamet: ...
Päästeamet: ...
Häirekeskus: ...
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus: ...
Sisekaitseakadeemia: ...
Siseministeerium: ...

Nende aadresside taga on vastutava asutuse personalitöötajad, kes võtavad töövarjuga sooviavalduse saades ühendust ja lepivad järgmised sammud kokku.

TÖÖVARJUTAMISE PÕHIMÕTTED

Töövarjutamine tähendab töö jälgimist mingil ajaperioodil oma asutuses, teises valitsemisala asutuses või teises organisatsioonis kokkulepitud ajaperioodil, üldjuhul ilma tööprotsessi sekkumata ning seda häirimata. Jälgimine võib toimuda terve päeva, mitu päeva või lühemat aega, soovituslikult mitte alla nelja tunni.

Töövari tutvub oma asutuse, teise valitsemisala asutuse või väljaspool valitsemisala organisatsiooni töötava inimese igapäevatööga ja jälgib seda kokkulepitud ajaperioodi jooksul. 

Võõrustaja on inimene, keda töövari jälgib.

TÖÖVARJUTAMISE EESMÄRK

Töövarjutamine annab võimaluse näha siseministeeriumi valitsemisala ühtsena ja üles leida võimalused enesearendamiseks valitsemisala sees. See loob võimaluse enesearenguks tänasel ametikohal, kui ka endale uute karjäärivõimaluste leidmist nii oma tänase töövaldkonna sees, kuid soodustab ka väljapoole oma töövaldkonda vaatamist. Samuti saab läbi töövarjutamise luua võimalusi järelkasvu arendamiseks. See kõik toetab inimeste hoidmist ja arendamist oma valitsemisalas. Töövarjupäeva võib hinnata õnnestunuks kui töötajad on võtnud initsiatiivi ja kasutavad töövarjutamist enda töö parendamiseks ning saanud teada enda ametikohaga seonduvat täiendavat teadmist valitsemisala asutuselt.

Töövarjutamine võimaldab:

  • tutvuda enda jaoks olulise ja arendava valdkonnaga;
  • saada uusi ideid ja parendada oma tänaseid tegemisi;
  • leida erisusi ja kattuvusi töödes ja arendada seeläbi koostööd;
  • tutvuda võõrustaja tööalaste väljakutsete, lahenduste ja probleemidega ning õppida nendest;
  • leida seoseid ja kujundada saadud kogemuse pinnalt arusaam asutuste vahelistes tööprotsessides ning võimalusel kaardistada parenduskohad töö paremaks muutmiseks;
  • tutvuda töövarju jaoks huvitavate karjäärivõimalustega ja võimendada seeläbi valitsemisala siseseid karjäärivõimalusi.

TÖÖVARJUTAMISE KORRALDUS

Töövarjutamise kavandamiseks tuleks esmalt läbi mõelda, mida töövarjutamise kaudu soovitakse saavutada ja kes võiks olla võõrustaja ehk kelle tööd soovitakse jälgida, et saavutada seatud eesmärk. Iga asutus ise jagab töövarjule infot selle kohta, mis ametikohti võib töövarjutada ja sõlmib vajadusel konfidentsiaalsuslepingu.