Tuleoht suureneb: aprillis on päästjad kustutanud 156 maastikupõlengut

Riigi Ilmateenistuse andmetel on eelolevaks nädalavahetuseks oodata sooja ja kuiva ilma ning suureneb ka tuleoht. Aprilli algusest praeguseni on päästjad kustutanud juba 156 maastikutulekahju, neist enamik on olnud kulupõlengud.

„Soojad kevadilmad on muutnud maapinna kuivaks. Eelmise aasta taimkate on läbi kuivanud ja kõdunemata, värske rohi aga alles tärkab. Seetõttu on loodus praegu tuleohtlik ja lõket tehes tuleb olla ülimalt ettevaatlik,“ ütles Päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi.

Sel nädalal on päästjad kustutanud 56 kulupõlengut, iga päev tuleb kustutustööd aga juurde. Mida kuivemaks muutub loodus, seda ulatuslikumaks kipuvad minema ka kulupõlengud. „Enamasti on kulupõlengud saanud alguse hooletust lõkketegemisest, kuid on olnud ka juhuseid, kus lapsed on tikkudega mänginud ja põhjustanud sellega ohtliku olukorra,“ rääkis Mesi ja lisas, et ulatusliku põlengu võib põhjustada ka üksik lõkkest lennanud säde. Seetõttu ongi oluline lõkkease hoolikalt ette valmistada ja pidada silmas kõiki tuleohutusreegleid.

„Lõkkeplatsi ümbrus tuleb puhastada põlevmaterjalist. Kindlasti tuleb lõkkekoha ümbert eemaldada ka kuivanud hein. Lõkke juurde tuleb varuda esmased tulekustutusvahendid, millega vajadusel kontrolli alt väljuma kippuvaid leeke summutada. Selleks sobib hästi näiteks ämbritäis vett. Meeles tuleb pidada ka seda, et lõket ei jäeta hetkekski järelevalveta, sest õnnetuse juhtumiseks piisab ka paarist sekundist,“ pani Mesi südamele kõigile, kel plaanis kas aias või matkapaigas lõket teha. Samuti tuleb meeles pidada, et tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga. Kulu põletamine on aastaringselt keelatud.

Eelolevaks nädalavahetuseks prognoosib Riigi Ilmateenistus sooja ja kuiva ilma. Kuiva ilma tõttu on suuremale osale riigist antud suure tuleohu hinnang, mistõttu tuleb lahtise tulega olla eriti ettevaatlik. Tulega kaasnevaid ohte tasub selgitada ka lastele.

Kevadisel ja suvisel ajal teevad päästjad kontrollreide, et vähendada metsa- ja maasikutulekahjude hulka. Päästemeeskonnad selgitavad ohtlikku lõket märgates inimestele tuleohutusnõudeid ja vajadusel kustutavad ohtliku lõkke.

Tuleohukaardiga saab tutvuda SIIN.

Ohutu lõkke põhitõed:

  • Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ning tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.
  • Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga. Tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või põlevmaterjalile.
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.
  • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahendid (näiteks ämber veega, tulekustuti vm).
  • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.

Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab riigiinfotelefonilt 1247 või SIIT.