Tuleohtlik aeg: täna piirangud uuenevad

18. juulil kuulutati välja tuleohtlik aeg Eesti neljas maakonnas. Arvestades ilmastikuprognoose, maastiku tuleohu taset ning metsa- ja maastikutulekahjude esinemissagedust uuendab Päästeamet alates tänasest tuleohtliku aja piiranguid, mis osaliselt ka leevenevad.

21. juulist 2021. a kuulutatakse tuleohtlik aeg välja lisaks Jõgevamaale, Lääne- ja Ida-Virumaale ka Pärnu- ning Tartumaal. Seni jõus olnud piirangud muutuvad kehtetuks Järvamaal. Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud grillimine, lõkke tegemine, suitsetamine ning sisenemine mootorsõidukiga sh parkimine va turbatöötlemis-, põllumajandus- ja metsatöödeks. Varem jõus olnud viibimispiirang ülalmainitud aladel muutub kehtetuks. „Omal jalul või mootorita sõiduriistaga võib tuleohtlikul alal liigelda, kuid hoiduma peab tuleohtu kujutavatest tegevustest nagu suitsetamine, lõkke tegemine ja grillimine,“ sõnab ennetusosakonna ekspert Sandra Repp. „Meeles tuleb aga pidada, et mootorsõidukitega on tuleohtlikul alal liiklemine endiselt keelatud, kuna just nende sädemeist on alguse saanud väga suur osa metsa- ja maastikupõlengutest,“ lisab Repp.

Metsas võib vajadusel metsatöid läbi viia, seejuures vastutab sealse tegutsemise eest metsaomanik ise. Samuti on lubatud ka turbatöötlemise- ja põllumajandustööd. Teha lõket ega grillida ei tohi ka isiklikus ega RMK metsas. „Grillida võib ainult oma isiklikus aias ning lõket teha ettevaatlikult ja mõistusega. Lõkkease peab olema mulla- või kivivalliga piiratud ning ilm ei tohi olla tuuline,“ ütleb Repp. Lõkke juures peavad olema esmased tulekustutusvahendid. Enne lõkke juurest lahkumist tuleb veenduda, et lõke oleks täielikult kustunud – lõkkel tuleb lasta täielikult ära põleda või see veega kustutada.

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab Päästeamet Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti. „Ilmaolud muutuvad ja me analüüsime kaarti igapäevaselt,“ sõnab ekspert. Päästeamet püüab inimestele seada võimalikult vähe piiranguid ja neid kohe ka leevendada, kui tuleohukaart seda vähegi lubama peaks. 2018. aasta sarnaselt kuum ja kuiv suvi andis valusad õppetunnid – vaatamata sellele, et tuleohtlik aeg oli toona välja kuutatud neljakümnel suvepäeval, oli üle 24 tunni kestvaid päästesündmuseid 27.

Ka väike eksimus looduses võib kaasa tuua rängad tagajärjed – metsa- ja maastikupõlengud ohustavad loodust, seal elavaid loomi, inimesi ja nende kodusid. Tänavu on (20. juuli seisuga) aset leidnud 659 metsa- ja maastikutulekahju, neist 100 juulis.
Tuleohtlik aeg