Tuleval nädalal kontrollib Päästeamet koolides ja lasteaedades tuleohutust

Kooliaasta alguses võtavad Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna inspektorid üle-Eesti ette kontrollkäigud haridusasutustesse. 17.-21. septembrini kontrollitakse massilise reidi raames koolides ja haridusasutustes tuleohutust. Kontrollitakse nende hoonete tuleohutusalast seisukorda, et maandada tulekahjuriske ning, et õnnetuse korral oleks võimalik hoonest ohutult väljuda.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna eksperdi Rain Põllu sõnul on haridusasutuste kontrollkäigud Päästeameti jaoks kõige suurema tähtsusega. „Oleme usaldanud oma kalleima vara, oma lapsed, võõrastesse kätesse. Loomulikult tahame me lastevanematena veenduda, et nad on hoitud ja et neil on igati turvaline seal viibida. Ohutus peab olema sellistes asutustes primaarne,“ seletab Rain Põllu reidide olulisust. Põllu lisab, et iga hoone valdaja on ohutuse eest ise vastutav ning nõuded peaks hoolimata lähenevatest kontrollkäikudest olema täidetud igapäevaselt. Tulekahju korral saavad esmapilgul ohutuina näivatest esemetest takistused, mis segavad operatiivset väljapääsu. „Inspektor ei ole selleks, et turvalisust luua, vaid selleks, et jälgida, kas kõik nõuded on täidetud hoonete valdajate poolt. Kui peaks õnnetus juhtuma, on kasu vaid korras olevatest ja hästi töötavatest tulekahju avastamise seadmetest,“ räägib Rain Põllu.

Põllu sõnul on väga oluline roll ka lapsevanematel, kes käies koolis või lasteaias saavad anda enda panuse laste keskkonna ohutumaks muutmisel. Kui märkate tuleohutusega seonduvat murekohta, siis andke sellest kooli või lasteaia juhtidele märku, kes saavad olukorra esimesel võimalusel lahendada.

Tegemist on Päästeameti selle aasta esimese reidiga haridusasutustesse. Varasemalt on Päästeamet korraldanud kontrollkäike kortermajadesse ja hoolekandeasutustesse. Aasta teises pooles on plaanis kontrollkäigud kaubanduskeskustesse ja kortermajadesse.