Üheksa veekogu saavad septembriks ohutumaks

Päästeamet rahastab tänavusele konkursile laekunud projektide hulgast üheksat kodulähedast veekogu ohutumaks muutvat tegevust.

Projektikonkursile esitati 19 taotlust kogusummas 84 440 eurot. Projektikonkursi eelarve oli aga 41 000, mistõttu rahastuse said vähem kui pooled taotlustest. Toetuse eesmärk on muuta kodulähedane veekogu ohutuks ja suurendada elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist.

„Tahame kiita kogukondi ettevõtlikkuse ja soovi eest panustada oma kodukoha ohutusse. Koostööl on turvalise elukeskkonna loomisel suur jõud,“ ütles päästeameti ennetustöö osakonna ekspert ja projektikonkursi üldkoordinaator Mikko Virkala.

Veeõnnetused juhtuvad erinevate eksimuste ja halbade asjaolude kokkusattumisel. Suurem osa uppumisi leiab aset vette kukkumise või kaldalt libastumise tõttu. Sagedasti on hukkunuks eakad või väikelapsed.

Projektides kirjeldatud tegevused tuleb ellu viia enne 30. septembrit 2024.

Rahastuse saanud projektid:

Maakond

Organisatsioon

Projekti nimi

Projekti maksumus

Taotletav summa

Läänemaa

MTÜ Linnamäe Arenguselts

Kirimäe saare supluskoha korrastamine

3208,60

2887,74

Harjumaa

MTÜ Loksa kogukond

Loksa Ranna korrastamine ja veeohutusalase teadlikkuse suurendamine

7089,42

5500,00

Võrumaa

MTÜ Oravamäe VK

Oravamäe VK ujumissilla rekonstrueerimine

3968,06

3319,98

Läänemaa

MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed

Turvaline suplus Paliveres

7190,33

5500,00

Jõgevamaa

MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts

Puurmani supluskoha ehitamine ohutumale kaldapoolele

7500,00

5500,00

Lääne-Virumaa

MTÜ Tiigisaare

Veeõnnetuste ennetamine Ridakülas ja lähiümbruses

1324,23

1194,23

Saaremaa

MTÜ Pihtla Lapsed

Püha Soobiku Avastusteraja tiigiümbruse turvalisuse tõstmine

6055,55

5450,00

Võrumaa

MTÜ Kodukotus Parksepa

Kanariku järve avaliku ujumiskoha ohtliku purde asendamine

5485,93

4935,93

Harjumaa

MTÜ Kuusalu Vabatahtlike Selts

Ohutu Kolga-Aabla huvisadam

6112,20

5500,00