Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna – Saue vabatahtliku pääste fotonäitus

6. jaanuaril avati Ääsmäe kärajamaja, kultuuri- ja kliimakeskuses Saue Vabatahtliku Tuletõrjeühingu fotonäitus. Lisaks samale päevale planeeritud kuuskede põletamisele, oli näituse avamise kuupäeval ka märgiline tähendus – täpselt aasta tagasi täpselt kell 2 panid Saue vabatahtlikud esmakordselt arvesse oma tulekustutusauto ning samal päeval saadi ka esimene väljakutse garaaži põlengule. Aastaga reageeriti enam kui 200-le väljakutsele ning mõndagi sai ka pildile, kuid siiani on pildid olnud sauekate erakogus.

Lugude rääkimine käib pea alati ennetustegevuse juurde, kus inimestele selgitatakse läbi „pärislugude“ ohtude ennetamisest ning kuidas käituda ohuolukorras. Need „pärislood“ kõnetavad inimesi ning panevad mõtlema, mida tuleks muuta, et endaga nii ei juhtuks. Nii sündiski mõte teha seekord ennetustööd veidi teisiti, või isegi uutmoodi, ja avada oma erakogu inimestele, et mitte ainult rääkida, vaid ka näidata, millised võivad olla õnnetuste tagajärjed ja mida kujutab endast ühe (vabatahtliku) päästja töö.

Ega ilmaasjata öelda, et pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Nii ongi näitus üles ehitatud läbi erinevate aspektide, tuues esile nii “katastroofe” kui ka olulisust nendega toime tulla olles vabatahtlik päästja - tuleb jääda positiivseks ka kõige karmimates tingimustes. Loomulikult saab piltidelt aimu ka selle töö ohtlikkusest ning läbi piltide juurde käivate lugude on võimalik rääkida, kuidas igaüks saab panustada ohutusse, olgu see siis tagamaks päästja ohutust sündmusel või laiemalt oma kodus ning kogukonnas.

Näitus annab nii ülevaate vabatahtliku pääste tegevusest tutvustades seda nii pildis kui piltide juurde käivate ennetava iseloomuga tekstidega. Näituse avamisel räägiti lugusid ning inimestel oli võimalik otse ka küsimusi esitada ning arutleda ohutusteemadel. Kuigi näitus jääb esialgu Ääsmäele, siis edaspidi planeeritakse seda kasutada nii rändnäitusena kui ka ennetusüritustel vabaõhunäitusena, kus planeeritakse kasutada ennetuse läbiviimisel näituse avamisega sarnast formaati.

Senine tagasiside inimestelt on olnud ülimalt positiivne ning kindlasti saab Saue Vabatahtliku Tuletõrjeühingu vabatahtlikke näha ja kuulda sarnase ja hoopis uutmoodi formaadiga ennetust tegemas veelgi, niiet silmad-kõrvad lahti uute tulevate ürituste osas.

Alice ja Riho Juurik
Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing