Ümberkorraldused Päästeametis

Alanud aastal muutub Päästeameti struktuur ja töökorraldus. See ei ole midagi ebaharilikku, näiteks ka aastatel 2011 ja 2016 tegime struktuuris ümberkorraldusi, rääkimata väiksematest muutustest.

Ümberkorraldused on organisatsiooni arengu loomulik osa ja vajalikud selleks, et tõhustada tööd, viia ellu ühtse päästevõrgustiku strateegiat ning kohanduda ajas muutuvate nõudmiste ja ülesannetega. Näiteks on päästeametile lisandunud olulisi riigikaitselisi ülesandeid nagu ulatuslik evakuatsioon, samuti aitame kohalikel omavalitsustel kriisideks valmistuda ja toetame regionaalset kriisijuhtimist.

Ümberkorraldused on vajalikud ka selleks, et säilitada meie konkurentsivõime tööturul, tõsta nende inimeste palka, kelle töökoormus suureneb, ning et säiliks palgahierarhia. Paraku saame valveteenistuse väliseid palgamuudatusi teha vaid sisemiste ümberkorralduste arvelt, sest palga lisaraha on eraldatud vaid valveteenistujatele.

Praegused ümberkorraldused puudutavad ohutusjärelevalve korraldust (näiteks kemikaaliohutuse ekspertiis koondub Põhja ja Ida keskusse), päästepiirkondade arvu ja struktuuri ning korrapidamisgruppe. Muudatuse käigus vähendame peamiselt juhtide arvu ja ühtlustame nende töökoormust. Enamikule pakutakse teist ametikohta, kui palju neist vastu võetakse, selgub läbirääkimiste käigus. Uut ametikohta ei ole pakkuda 20 inimesele. Oluline on siinkohal rõhutada, et ümberkorraldused ei puuduta päästjaid-demineerijaid, päästekomandode ega pommigruppide valveteenistujaid. Sellel tasandil kedagi ei koondata ega ühtegi komandot-pommigruppi suleta.

Ümberkorralduste sisu:

  • korraldame ümber ohutusjärelevalve tööd (näiteks kemikaaliohutuse ekspertiis koondub Põhja ja Ida keskusse), et suureneks kompetents ja võtmeametikohtade palk ning seeläbi püsime konkurentsivõimelised erasektori teenusepakkujatega
  • liidame Viljandi ja Valga päästepiirkonna, Põlva ja Võru päästepiirkonna, Tartu ja Jõgeva päästepiirkonna ning Rapla ja Järva päästepiirkonna juhtimise
  • kaotame eraldiseisvana Rakvere, Haapsalu, Võru, Paide ja Viljandi korrapidamisgrupi ning muudame Saaremaa korrapidamisgrupi töökorraldust (koduvalve) ning seeläbi ühtlustame korrapidamisgruppide koormust - korrapidajatele pakume meeskonnavanema kohta. Allesjäävaid korrapidamisgruppe võimestame lisatööjõuga
  • muudame mitmete päästekomandode juhtimist ja viime kahe komando juhtimise ühe pealiku alla

Enamiku muudatustest viime ellu 2022. aasta esimese kvartali jooksul. Me juba oleme korraldanud ümber töö personalivaldkonnas ning halduses ja ennetuses.

Kõik need muudatused on hoolikalt läbi kaalutud, sest ükskõik mis ümberkorraldusi teeme, ei tee me järeleandmisi peamises: reageerime jätkuvalt sündmustele, kus ohus on inimeste elu, vara või keskkond, ja teeme seda tõhusalt. Samuti jätkub ennetustöö ning ohutusealased nõustamised.

Kuno Tammearu

peadirektor