Uikala prügila aktiivne põlenguala on vähenenud 1,5 hektarile

Päästjatel on õnnestunud prügila ühes osas põleng kustutada ja suitsu levik ei ole enam suur.

Kustutatud alal teevad päästjad järelkontrolli. Enam ei ole ohtu tule levikuks väljapoole prügila ala. Kustutusvett saadakse jätkuvalt kahest lähedal olevast veekogust - Pühajõest ja Mägara ojast. Veetaseme hoidmiseks tuli puhastada jõed kopratammidest ja sulgeda vee äravool. Täna kustutustöödeks Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga kopterit ei kasutatud.

Suitsu levik ei olen enam nii suur. Hetkel puhub tuul lõunast ja suits kandub mere poole. Jätkuvalt palume elanikel vältida suitsu sees olemist, hoida vajadusel kinni aknad, sulgeda ventilatsioon.

Päästjatel tuleb töötada keerulistes tingimustes: ebatasane pinnas, mürgine suits, kuumus, töö kõrgustes, läbivajumise oht, lihete ja varinguoht, töötamine otsese päikese käes. Uikala prügila põlengu kustutustöödel on saanud kaks päästjat tervisekahjustusi.

Põleng puhkes Uikala prügila ladestusalal 22. mail kell 19.21. Kustutustööd on toimunud ööpäevaringselt. Põles suurem ladestusala ja põlengala suuruseks oli ligi 4,2 ha, mäe kõrgus on kuni 30 meetrit ning kõrval põles väiksem 200 ruutmeetri suurune mägi.