Uikala prügila kustutustööd võivad kesta veel mitmeid päevi

Uikala prügila põlenguala on ligi 4,2 hektarit, tule levik metsa suudeti ära hoida.

Prügilas põleb suurem ladestusala ja põlengala suuruseks on hinnanud päästjad ligi 4,2 ha, mäe kõrgus on kuni 30 meetrit. Kõrval põleb ka väiksem 200 ruutmeetri suurune mägi. Kustutustöödele kaasatakse ka täna Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga kopter.

Kustutustööd toimuvad viies töölõigus. Veevedu toimub kahest ojast ligi 2 ja 5 kilomeetri kauguselt ning vett veavad kohale 4 paakautot, töötab kaks pumbajaama. Tule levikule on piir pandud ja levik metsa on ära hoitud. Suuremad leegid on ära kustutud, põlengualal on palju suitsu. Kustutustööd võivad kesta veel vähemalt kolm päeva.

Suurem põlengust tingitud õhusaaste oht on möödas. Päästjad paluvad eelkõige Kukruse ja Kohtla-Järve piirkonna elanikel vältida suitsu sees olemist, hoida uksed ja aknad kinni, sulgeda ventilatsioon ning vältida liikumist põlengualal. Samuti tuleks jälgida väljas viibivate koduloomade tervist. Palume jälgida ametlikke infokanaleid, sest tuule suund võib muutuda ja õhusaaste oht piirkonnas suureneda. Anname koheselt teada olukorra muutumisest.