Uued koolitused infoturbe alase teadlikkuse tõstmiseks

Riigi Infosüsteemi Amet koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga viivad märtsikuus läbi mitu infoturbe alase teadlikkuse tõstmise koolitust nii spetsialistidele kui ka juhtidele. Koolitused on huvitavad, kaasahaaravad, eluliste näidetega ja ei sisalda keerulisi IT tehnilisi teemasid. Koolitused on kõigile tasuta. 

Koolitustele registreerimise, täpsema info koolituste eesmärkide ja teemade kohta leiate klõpsates registreerimise lingil.    

  • Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus. Kuidas teadlikult ja targalt kaitsta end küberruumis?

Koolituse eesmärk on anda algteadmised küberhügieenist ja selgitada selle olulisust. Koolitusel tutvustakse IT haldusega tekkivaid riske ja ohtusid, mis mõjutavad organisatsiooni tegevust ja toimimist. Koolitus on suunatud IT taustata võtmeisikutele ja spetsialistidele.

Koolitusel räägitakse eluliste näidetega nt teemadel kuidas end ja oma seadmeid kaitsta pahavara eest, kuidas valida turvalist parooli jms.

  • Infoturbe koolitusseminar juhtidele. Kuidas kaitsta ennast ja enda asutust küberrünnakute eest?

Koolitusseminarilt saab juht teadmised, kuidas kaitsta ennast ja oma asutust/ettevõtet küberrünnakute eest. Koolituste sihtgrupp on organisatsioonide otsustustasemete töötajad (keskastme- ja tippjuhid), kes ei oma laialdast tehnilist teadmist infotehnoloogiast ja infoturbest. Koolitus ei ole mõeldud infoturbe eest vastutavatele töötajatele.

Koolitusel näidatakse ka ründedemo.

NB! Kuna otsustajatele suunatud koolituse sisu kattub olulises mahus infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitusega, siis ei pea osalema mõlemal koolitusel, vaid valima, kumba koolituse sihtgruppi pigem kuulutakse.

  • Infoturbe halduse koolitus E-ITS

Infoturbe haldajate koolituse eesmärk on anda tulevastele E-ITS rakendajatele oskused ja teadmised standardi rakendamiseks.
Koolitus on suunatud asutustele ja organisatsioonidele, kellel on kohustus või soov rakendada infoturbe halduse süsteem kooskõlas Eesti infoturbestandardiga (E-ITS). Koolitusele ootame neid, kes on organisatsioonis vastutavad infoturbe halduse korraldamise eest (infoturbejuhid, protsessijuhid jms).     

Koolituste toimumise ajad ja registreerimise lingid:

Koolitus

Kuupäev

Toimumiskoht

Registreerimise link

Infoturbe koolitusseminar juhtidele. Kuidas kaitsta ennast ja enda asutust küberrünnakute eest?

09.03.2022

Tartu

https://register.taltech.ee/tois.php?&koolitus=28872

Infoturbe halduse koolitus E-ITS

15.03.2022

ZOOM

https://register.taltech.ee/tois.php?&koolitus=29485

Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus. Kuidas teadlikult ja targalt kaitsta end küberruumis?

16.03.2022

ZOOM

https://register.taltech.ee/tois.php?&koolitus=28868

Infoturbe halduse koolitus E-ITS

23.03.2022

ZOOM

https://register.taltech.ee/tois.php?&koolitus=29489

Infoturbe halduse koolitus E-ITS

29.03.2022

ZOOM

https://register.taltech.ee/tois.php?&koolitus=29486

Infoturbe koolitusseminar juhtidele. Kuidas kaitsta ennast ja enda asutust küberrünnakute eest?

31.03.2022

Tallinn

https://register.taltech.ee/tois.php?&koolitus=28888

Koolitused korraldatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Küsimuste korral palun võtke ühendust kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakonna juhtiveksperdiga Perit Kirkmann-Raavega: ...

Perit Kirkmann-Raave
Juhtivekspert
Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakond
Küberturvalisuse teenistus
Riigi Infosüsteemi Amet