Vabatahtlike päästekomandode päästesõidukite remondikuludega seotud tegevuskulude hüvitamise toetusvooru korraldamine

Austatud koostööpartnerid

Päästeamet korraldab taotlusvooru päästeautode remondikuludega seotud tegevuskulude hüvitamiseks.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata hiljemalt 7. juuniks 2021. a aadressile ">.... Taotlus peab olema allkirjastatud Äriregistri andmetel allkirjaõigust omava isiku poolt.

Taotluses palume ära märkida vähemalt järgmised andmed:

  • taotluse esitaja kontaktandmed (kontaktisik, seltsi nimi, sh komando nimi, millele toetust taotletakse);
  • remonditava päästeauto andmed (mark, tüüp, registreerimisnumber);
  • tegevuse eesmärk ehk konkreetne põhjendus tegevuse läbiviimiseks;
  • kasuks tuleb hetkeolukorrast fotomaterjali lisamine;
  • vastavat remonttööde või varuosade hinnapakkumist või kuludokumenti (tasutud arve ja maksekorraldus);
  • kinnitust, et tegevused saavad tehtud hiljemalt 1.12.2021.

Vooru eelarvest ei toetata riigilõivude (näiteks Maanteeametis ümbervormistamine, sõidukite tehnoülevaatused) ning kindlustuste makseid.

Päästeameti peadirektori asetäitja poolt juhitud komisjon kujundab oma otsuse sõiduki kasutuseesmärki ja lepingulist vajadust arvestades. Komisjonile jääb otsustamisvabadus toetada taotlust osaliselt.

Enne taotluse sisu hindamist toimub taotluste kvalifitseerumisvoor, kus kontrollitakse:

  • Taotlejal on sõlmitud Päästeametiga pääste- ja/või ennetustööl osalemise leping;
  • Taotluse allkirjastanu volitusi taotlejat esindada;
  • Taotlejal puuduvad võlgnevused Päästeametiga sõlmitud lepingute ja kohustuste täitmisel ning rahaliste eraldiste kasutamisel.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda päästekeskuse vabatahtlike koordinaatori poole
või aadressil "="" type=""/>">....

Taotluse esitamisel palume kasutada komando/ühingu/seltsi ametlikku e-posti aadressi.

Lugupidamisega

Kuno Tammearu
peadirektor