Vabatahtlikud õppisid ulatuslikku evakuatsiooni läbi viima

Kriisi ajal on Päästeameti üks ülesannetest viia läbi ulatuslik evakuatsioon – paigutada ajutiselt ohutusse asukohta ümber tuhandeid, kümneid tuhandeid või isegi sadu tuhandeid inimesi.

Selle läbiviimine on väga suur logistiline operatsioon ning korraldamine nõuab palju inimesi. Oluline roll on seal vabatahtlikel. Seetõttu toimusid 18. ja 19. aprillil Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekeskuses ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise koolitused vabatahtlikele.

Abi on vaja nii transpordi- ja kogunemispunktides kui ka evakuatsioonikohtades, samuti tuleb tegeleda kogu operatsiooni logistikaga. Evakuatsioonikohtades on lisaks Päästeameti ja kohalike omavalitsuste inimestele abiks Naiskodukaitse evakuatsioonirühmad, kuid ulatuslikumas kriisis on personalivajadus veelgi suurem.

Seetõttu tuleb igasse ulatusliku evakuatsiooni etappi kaasata vabatahtlikke päästjaid. Evakuatsioonitegevustes paremini toime tulemise eelduseks on aga koolituse läbimine.

Ulatusliku evakuatsiooni koolitusel saab osaleda iga vabatahtlik päästja

Ühepäevase ulatusliku evakuatsiooni koolituse läbinu peab olema võimeline täitma evakuatsiooniprotsessis erinevaid rolle. Ülesannete jaotamisel tuleb parema tulemuse saavutamiseks siiski arvestada ka inimese isikuomaduste ja oskustega.

Koolituse esimeses pooles käidi läbi evakuatsiooniprotsess ning vabatahtlike vaates olulised tegevused. Päeva teises pooles kinnistati õpitut praktiliste harjutustega.

Vabatahtlikud mõtlesid aktiivselt kaasa. Osalejad sõnasid tagasisides, et koolitus on väga vajalik, mida kinnitab ka see, et nad on valmis läbima jätkukoolitusi ja -õppuseid.

Kõige rohkem huvi tekitas Sisekaitseakadeemia ainulaadses simulatsioonikeskuses ulatusliku evakuatsiooni läbiharjutamine, kus jõudis kohale reaalsus sellest, kes mida ja mis hetkel tegema peab. Kõige keerulisemaks osutus kommunikatsioon – nii suhtlus erinevate punktide vahel kui ka suurema hulga inimeste ning probleemsete isikutega.

Parajaks pähkliks oli ülesannete tähtsuse järjekorda panemine ning vähese personaliga olukordade haldamine. Leiti, et partnerite – eriti politsei ja kiirabi – kaasamine on väga oluline.

Kokku on evakuatsioonikoolituse saanud üle 60 vabatahtliku. Kursustega jätkame sügisel ning järgnevatel aastatel. Plaanis on koolitada võimalikult palju vabatahtlikke, kes on valmis vajadusel ulatuslikku evakuatsiooni läbiviimisel appi tulema.

Kui on küsimusi või mõtteid, siis võib julgelt ühendust võtta e-posti aadressil ...