Vabatahtlikud päästekomandod said 3,1 miljonit olmetingimuste parandamiseks

24 vabatahtlikku päästekomandot said komandohoonete ehitamiseks, renoveerimiseks või varustuse uuendamiseks kokku 3,1 miljonit eurot.

Siseminister Lauri Läänemets rõhutas vabatahtlike päästjate olulisust meie kõigi ohutuse tagamisel. „Vabatahtlikud päästekomandod on oma kogukonnas turvalisuse eestvedajad, mis toimivad vabatahtlike energia ja motivatsiooni peal. Selleks, et seda motivatsiooni hoida ja ka uusi vabatahtlikke sütitada, vajavad komandod mõistlikke olmetingimusi ja varustust. Olgu selleks siis korralikud puhke- ja treeningruumid või üldisemalt renoveeritud hooned, kus katus peab ja maja hoiab sooja ka talvel,“ nentis Läänemets.

Siseministeerium eraldas Päästeametile toetuste maksmiseks 3,1 miljonit eurot. Tänaseks on kõik toetused välja makstud.

„Eesti elanike ohutuse tagamisele aitavad lisaks 72 kutselisele komandole kaasa ka 118 vabatahtlikku komandot. Kahjuks ei ole paljude vabatahtlike olmetingimused kiita ja nende tegutsemishooned vajaksid renoveerimist, mõningatel juhtudel ka täitsa uue maja ehitamist. Selle võimaluse üle on mul väga hea meel, sest sellist rahasüsti just vabatahtlike päästjate hoonetesse ei ole mitte kunagi varem olnud,“ selgitas Päästeameti peadirektor Margo Klaos.

Üks vabatahtlikest päästekomandodest, kes täiesti uue hoone saab, on Pala Tuletõrje Selts. Tänavu 14 tegutsemisaastat tähistanud vabatahtlikud on seni toimetanud ühes pisikeses garaažis, kuhu päästeauto vaevu sisse mahub ning olmeruumid on olematud. Uues hoones saab päästesõidukitele olema 3 garaaži, olmeruumid ning ka õppeklass huviringide korraldamiseks.

„Pala vabatahtlikud on tasa ja targu, kuid järjekindlalt oma uue maja asja ajanud ja nüüd saab see lõpuks teoks. Pala vabatahtlikud on piirkonnas olulised turvalisuse hoidjad, nende pealehakkamine ja järjekindlus on kiiduväärt!“ ütles Klaos.

Lisaks eraldas ministeerium Päästeametile 1,5 miljonit eurot vabatahtlike kaasamise toetamiseks päästetööde ja elanikkonnakaitse ülesannete täitmisel. Ka see toetussumma saab lähinädalatel välja makstud kõikidele Päästeametiga lepingus olevatele vabatahtlikele, vastavalt nende pakutavatele teenustele.

Kasvab ka vabatahtlike päästjate püsitoetus. Tänavu tõuseb see enam kui poole võrra ning on 2023. aasta eelarves 3,64 miljonit eurot.


MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Rõuge päästehoone ehituse jätkamine

500 000

MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselts

Uue päästehoone ehitus

325 000

MTÜ Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing

Imavere, Väätsa ja Oisu vabatahtliku päästekomando hoonete ja ruumide renoveerimine

260 000

MTÜ Luhamaa Nulga Priitahtlikud

Vabatahtlike päästehoone ehitus

300 000

MTÜ Meremäe Vabatahtlikud Päästjad

Päästehoone ruumide rekonstrueerimine ja renoveerimine. Treenimiseks roniseina ehitus ja kontoriruumide rajamine

280 000

MTÜ Kostivere Tuletõrje Selts

Vabatahtlike päästehoone sisustus ja videovalvesüsteemi loomine

30 000

MTÜ Kaberneeme Klubi

Vabatahtliku meeskonna päästehoone viimane ehitusetapp

20 000

MTÜ Järva-Jaani Tuletõrje Selts

Vabatahtlike päästehoone renoveerimistööd ja väljasõidutee asfalteerimine. Vanatehnika varjupaiga sissepääsu pöördvärava ehitus ning muuseumide keskuse valgustuse ümberehitus ja pesuruumi korrastustööd.

166 667

Kesk-Eesti Päästekeskus MTÜ

Vabatahtlike päästehoone fassaadi soojustamine, garaaži põrandate ehitus, küttesüsteemi ja katlaruumi välja ehitamine, elektrisüsteemi generaatori lisamisvõimaluse väljaehitamine. Garaažiuste ost ja paigaldus. Hoone akende ja ukse ost. Mootorpumba soetamine. Maasturi soetamine ja märgistamine alarmsõidukiks.

130 000

MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing

Vabatahtlike päästehoone katuse ja vahelagede remont ja akende vahetamine. Elektrigeneraatori ja akujaama soetamine. Vabatahtlike päästjate kaitseriietuse soetamine.

40 000

Luutsniku Pääste Ennetuskeskus MTÜ

Päästehoone ehitus

300 000

MTÜ Pala Tuletõrje Selts

Päästehoone ehitus

400 000

Kadrina KOV, Kadrina VPK

Kadrina päästekomando ruumide remont

35 000

MTÜ Raasiku Tuletõrjeühing

Komandohoone juurdeehitus

50 000

MTÜ Nõo Priitahtlik Päästeselts

Paakauto soetamine

33 000

MTÜ Aegviidu Päästeselts

Komandohoone olmeruumide kaasajastamine

10 000

MTÜ Mõisaküla Tulekaitse Selts

Renoveerimise ja laienduse projekti koostamine.

50 000

Kolga-Jaani Tuletõrje Selts MTÜ

Termo alajaama ehitustööd.

90 000

Orava Tuletõrje Selts MTÜ

Komandohoone renoveerimine.

70 000

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrje Selts

Komandohoone renoveerimine.

30 000

Kõue Päästeselts MTÜ

Komandohoone projekteerimine

10 000

MTÜ Neeme Päästeselts

Neeme päästehoone eriosade ja elektri, nõrkvoolu ja automaatika projekteerimine

5000

MTÜ Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing

Komandohoone ehituse dokumentatsiooni koostamine.

15 000

MTÜ Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing

Komandohoone ehituse dokumentatsiooni koostamine.

12 000