Vaid 19% ettevõtetest on täitnud tuleohutusülevaatuse nõude

Kolm aastat tagasi kehtima hakanud nõude, tellida teatud tüüpi ehitistele tuleohutusülevaatus, on täitnud vaid 19%. Päästeamet tellib kitsaskohtade välja selgitamiseks uuringu.

Alates 2021. aastast on suuremate büroohoonete, tööstus- ja laohoonete ning garaažide omanikel kohustus tellida tuleohutusülevaatus. Kohustus puudutab umbes 9200 hoonet ja praeguseks on tuleohutusülevaatus tehtud vaid viiendikul. Tuleohutusülevaatust seda tüüpi hoonetes teevad erasektori spetsialistid, kes hindavad ehituslikku tuleohutust ja ka seda, kui teadlikud on ohutuse eest vastutajad nõuete osas.

„Meid teeb murelikuks, et ettevõtjate suhtumine tuleohutusse on nii leige. Ometigi on ülevaatuse eesmärk, et tuleohutus oleks tagatud ning elud ja vara säiliks. Õnnetusi juhtub ja paraku on ka viimaste aastate jooksul olnud selliseid tulekahjusid, kus põleb maha kellegi elutöö ja kahjud ulatuvad miljonitesse,“ ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Georg Kalde.

2023. aastal toimus kasutuses olevates mitte-eluhoonetes 158 tulekahju, neist 97 tööstus- ja laohoonetes, 8 garaažides ning 11 kontorites. Tulekahjude tekitatud varaline kahju oli üle 8,1 miljoni euro.

Päästeamet tellib uuringu, et saada täpsemalt teada, mis on saanud kohustuse täitmisel takistuseks ning mida tuleks teha, et eesmärgid saaks ikkagi täidetud.

Uuringu läbiviimist rahastab siseministeerium ja viib läbi Civitta. Tulemus peab valmis saama 2024. aasta lõpuks.