Valmis ajakirja Pääste Elu värske number

Selle aasta Pääste Elu ajakirja värske number on valminud ja jõuab lähipäevadel kõikidesse komandodesse ja päästekeskustesse.

Seekordsest ajakirjast saab lugeda lähemalt peadirektor Margo Klaose peaaegu 30-aastasest arengust päästevaldkonnas ja visioonist Päästeameti uue juhina. Oma teekonnast Päästeametis räägib ka Lõuna päästekeskuse juht Tagne Tähe.

Põnev lugemine on viimase aja ühest suurimast rahvusvahelisest elanikkonna päästeoperatsioonist, maavärinaohvrite aitamisest Lõuna-Türgis, kus osales ka Eesti varingupäästemeeskond EST-USAR.

Käesolevas ajakirjas ei saa elanikkonnakaitse teemadest üle ega ümber ning sellele on pühendatud päris mitu lugu. Päästeameti ja teiste riigiasutuste pingutuste toel on viimastel aastatel toimunud olulised muutused Eesti kriisivalmiduse parandamiseks – saame rääkida sireenisüsteemide arendamisest, kiirest ohuteavituse katsetamisest, evakuatsiooni- ja varjumisvõimekuse parandamisest, varude ja erivahendite hankimisest ning kriitilise tähtsusega kogukondade kriisivalmiduse tõstmisest koolituste toel.

Värskest numbrist ei puudu ka põhjalik ülevaade juba paari nädala pärast aset leidvast CREVEX õppusest, kus pannakse kriisivalmidus proovile nii ametkondade, kohalike omavalitsuste kui ka erasektori vaates, harjutades nii üleriigilise hädaolukorra lahendamist kui ka asutuste omavahelist koostööd.

Ajakiri Pääste Elu on kättesaadav ka veebist.

Head lugemist!