Viljandis Toome tänaval põlenud kortermaja tulekahju põhjustas gaasiahju toiteks vale gaasiballooni kasutamine

27. oktoobri õhtul süttis Viljandis Toome tänaval kortermaja korteri toas mobiilne infrapuna gaasiahi. Rõdule viidud leekides gaasiahjuga ühendatud balloon plahvatas, millest süttis ulatuslikult maja viilkatus, mida päästjad kustutasid ligi kuus tundi. Tulekahju põhjustas valegaasiballooni kasutamine. Mobiilse gaasiahju toiteks kasutatud balloon oli ette nähtud gaasil töötavate tõstukite jaoks.

Tõstukigaasi balloonid on ette nähtud kasutamiseks AINULT tõstukitel. Need balloonid on varustatud lisatoruga e. sifooniga, mis on paigutatud ballooni sisse ja selle kaudu antakse gaas ventiili vedelal kujul, mitte auruna nagu tavalistes balloonides. KATEGOORILISELT ON KEELATUD kasutada selliseid balloone muudeks olme või tööstuslikeks vajadusteks (Allikas: propaan.ee).

Iga gaasiseadme kasutamisel tuleb täpselt järgida kasutusjuhendit ning selles ette nähtud liideseid ning balloone. Iga eksimus võib lõppeda ränga õnnetusega. Vajadusel tuleb seadme kasutamiseks täpsemate juhiste saamiseks kutsuda appi gaasiettevõtte spetsialist.

7. novembril kell 16.00 korraldab Päästeamet koostöös Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveametiga gaasiseadmete ohutuse infotunni. Infotund „Koduste gaasiseadmete ohutusViljandi kortermaja tulekahju õppetunnid“ toimub päästeameti infoampsude seeria raames Facebook`is. Täpsem info Päästeameti Facebook`i kanalil https://www.facebook.com/paasteamet.