Volbriööl jätkavad päästjad kontrollreididega

Sel kevadhooajal on Ida regiooni maakondade päästjad reageerinud maastikutulekahjudele juba 110 korral ning tuleohutusele mittevastavaid lõkkeid käinud kustutamas 56 korral. Volbriööl jätkavad päästjad kontrollreididega, et vähendada maastikutulekahjude tekkimise riski.

Kontrollreidid vältavad terve nädalavahetuse. „Vaadates ilmakaarti, siis nädalõpp on tulemas soe ja kuiv, sellega kaasneb kindlasti palju maastikupõlenguid. Nende ärahoidmiseks alustame reede õhtul kontrollreididega. Märgates ohtlikku lõket, reageerime neile ja anname inimestele nõu,“ selgitas Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu.
Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning nõudeid ohutu lõkke tegemiseks on pidevalt meelde tuletatud. Sellele vaatamata on metsa- ja maastikutulekahjud iga-aastane probleem, mistõttu peavad rikkujad edaspidi arvestama senisest karmimate järelevalvemeetmetega.

Eelmise nädala ilmastik pakkus küll olukorrale väikest leevendust, kuid eelnevad kuivad nädalad näitasid, et märkimisväärset muutust metsa- ja maastikutulekahjudega seotud väljakutsete arvus ja neid põhjustavates inimeste käitumisharjumustes võrreldes möödunud aastatega näha ei ole. Päästeamet tuletab meelde, et kulu- ja roostikupõletamise, lõkketegemise ja grillimisega seotud tuleohutusnõuete rikkumised on väärteod, sõltumata sellest, kas tuleohtlik aeg on välja kuulutatud või mitte.

„Lõkketegemise ja grillimise ohutusnõuete rikkumised on samuti käsitletavad väärtegudena. Kui lõkketegemine või grillimine viib päästeameti sekkumist vajava tulekahjuni, on enamasti selge, et lõke või grill on kontrolli alt väljunud teadliku ohtude eiramise või hooletuse tagajärjel. Ka sellistel puhkudel võetakse rikkuja väärteokorras vastutusele ning järgneb rahatrahv,“ selgitas Kirsipuu.

Väärteomenetluse seadustik § 31 lg 1 kehtestab väärteomenetluse kohustuslikkuse põhimõtte, mis tähendab, et väärteo tunnuste ilmnemisel on Päästeamet kohustatud alustama ja läbi viima väärteomenetluse.

Päästeamet võtab vastutusele isikud ning alustatakse menetlusega järgmiste rikkumiste puhul:

• JÄRELEVALVETA küttekoldevälise tule tegemine (järelevalve puudumine)
Rikkumine: Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded § 8
• ETTEVALMISTAMATA KOHAS (SÜTTIMISE KORRAL) küttekoldevälise tule tegemine (lõkke ümbrus puhastamata jätmisest selle süttimine) – lõkkest on alguse saanud kulupõleng
Rikkumine: Tuleohutuse seadus § 15 lg 1
• ETTEVALMISTAMATA KOHAS küttekoldevälise tule tegemine - lõkke ümbrus on puhastamata kuivanud taimestikust.
Rikkumine: Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded § 6
• PUUDULIK VAHEKAUGUS küttekoldevälise tule tegemisel – aluseks Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded.
Rikkumine: Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded § 2
• KULU PÕLETAMINE – kulu põletamine on keelatud!
Rikkumine: Tuleohutuse seadus § 16 lg 4
• TULEKUSTUTUSVAHENDI PUUDUMINE lõkkekohas - lõkkekohas ja kattega lõkkekohas peab olema vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud tulekustutusvahend.
Rikkumine: Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded § 7

Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab riigiinfotelefonilt 1247 või SIIT.
Ilmateenistuse tuleohukaarti saab jälgida siit: http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/.