Vormsil ja Hiiumaal avastati rannikult ulatuslik reostus

19. mail avastati Vormsi ja 22. mail Hiiumaa rannikutelt masuudile iseloomulikke reostuse tükikesi. Reostust on tuvastatud Vormsi saare põhja- ja läänerannikul ca 15 kilomeetri pikkusel lõigul ning samuti ümbritsevatel laidudel. Hiiumaa rannikul on reostus tuvastatud kirde- ja põhjarannikul ca 50 kilomeetri pikkusel lõigul.

Tegemist on väga õrna loodusega piirkonnaga, kus on kalade kudealad, lindude pesitusalad ehk väga õrn loodus. Väinameri, laiud ja veealad on looduskaitse alad. Reostus ei liigu veepinnal, vaid pinnalähedastes veekihtides ning selle allikat ei ole tuvastatud.

„Reostuse tuvastamise, koristamise ja tööde koordineerimisega on tegelenud Vormsi vald, Hiiumaa vald, Keskkonnaamet, Päästeamet ja kaasatud on PPA,“ selgitas Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma.

Aasma rääkis, et vabatahtlike abiga on Vormsil puhastatud ca viis kilomeetrit rannikut ning Hiiumaal alustatakse koristustöödega vabatahtlike abil täna õhtul.

„Modelleerimine näitab, et reostusallikas asub Vormist põhja pool, kuid veepinnal sellest mingeid jälgi pole. Oleme seda kontrollinud nii satelliidi seire, õhuvaatluste kui piirkonnas liikunud laevade vaatluste põhjal,“ ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. „Külmas vees väikesteks tompudeks muutunud masuut on randa uhutud merevee sügavamatest kihtidest, mitte pinnalt. Keskkonnale oleks kõige ohtlikum vedel masuut vee pinnal, tükkidena pole oht mereelustikule nii suur. Me ei ole ka seni leidnud masuudiga määrdunud linde. Siiski on oluline võimalikult palju masuuditükke kokku koguda,“ ütles Vakra.

Kuna rannikureostus on avastatud mitme omavalitsuse territooriumil, siis Lääne päästekeskus käivitab olukorra hindamiseks ja koostöö koordineerimiseks staabi juhtgrupi.