Võru linnas hukkus elumaja tulekahjus mees, naine ja kaks koera

17. märtsil kell 13.32 teatati häirekeskusele, et Võrus Tallinna mnt on elumajast kuulda suitsuanduri häiret ning hoone aknad on tumedad ning kuumad. Kuue minutiga kohale jõudnud Võru päästekomando meeskond väljastpoolt tulekahju tundemärke ei näinud, kuid ruumides oli suitsu ning näha tugevaid kuuma- ja tahmakahjustusi. Kohe sisenesid suitsusukeldujad ruumidesse, kust esimeste minutitega leiti teadvuseta naine ja seejärel mees. Kahjuks elustamine tulemust ei andnud ja kiirabi meedikud konstateerisid nende surma. Lisaks leiti majast kaks hukkunud koera.

Ohutusjärelevalve peainspektor Kaido Voori täiendaval uurimisel leidis kinnitust, et tulekahju sai alguse hooletust suitsetamisest magamistoas. Käivitunud oli suitsuanduri häire elutoas, kuhu suits hiljem jõudis. Magamistoa suitsuandur oli sulanud ja laest alla kukkunud, kuid patareid seadmes ei olnud ning nõnda sellest kasu ei olnud. Päästetöötajad juhivad tähelepanu, et suitsuanduri patarei tuleb tühjenemisel kohe vahetada, mitte seda edasi lükata. Patarei tühjenemisest annab andur märku lühikeste üksikute piiksudega.

Päästeamet hoiatab, et hooletu suitsetamine või muu lahtise tule kasutamine võib lõppeda väga ränkade tagajärgedega. Ohutum on suitsetada eluruumidest väljas. Peale kohustusliku ühe suitsuanduri, soovitavad päästjad tungivalt elamutesse ja suurematesse korteritesse paigaldada mitu suitsandurit. Need peaks asuma eri ruumides ja ruume ühendavas koridoris.