Vabatahtlikud päästjad

Vabatahtlikud päästjad osalevad vabatahtlikult pääste- või ennetustööl. Kokkuleppel tööandjaga võib vabatahtlik teha pääste- või ennetustööd ka tööajast.

Vabatahtlik päästja on aktiivne ja päästevaldkonda tundev inimene. Ta pakub oma perele, naabrile ja kogukonnale 

  • turvatunnet;
  • kiiret abi õnnetuse korral;
  • eeskuju;
  • õigeid hoiakuid ja käitumisjuhiseid.

Vabatahtlik päästja

  • reageerib kodukohas toimunud õnnetusele või muule päästevaldkonna probleemile;
  • ennetab ohuolukordi;
  • koolitab teisi ja tõstab nende ohuteadlikkust.

Vabatahtlik päästja on

  • päästeameti professionaalne abi päästesündmuste korral ja ennetustöös;
  • kogukonna tegus kodanik.

Vabatahtlike päästekomandode tegevustest leiad statistilised kokkuvõtted SIIT!

2022. aasta alguse seisuga on Eestis vabatahtlikke komandosid 117 ning reservpäästerühmi 3, nendes vabatahtlikke päästjaid 2319!