Vabatahtlikud päästjad

Vabatahtlikud päästjad osalevad vabatahtlikult pääste- või ennetustööl. Kokkuleppel tööandjaga võib vabatahtlik teha pääste- või ennetustööd ka tööajast.

Vabatahtlik päästja on aktiivne ja päästevaldkonda tundev inimene. Ta pakub oma perele, naabrile ja kogukonnale 

  • turvatunnet;
  • kiiret abi õnnetuse korral;
  • eeskuju;
  • õigeid hoiakuid ja käitumisjuhiseid.

Vabatahtlik päästja

  • reageerib kodukohas toimunud õnnetusele või muule päästevaldkonna probleemile;
  • ennetab ohuolukordi;
  • koolitab teisi ja tõstab nende ohuteadlikkust.

Vabatahtlik päästja on

  • päästeameti professionaalne abi päästesündmuste korral ja ennetustöös;
  • kogukonna tegus kodanik.

Vabatahtlike päästekomandode tegevustest leiad statistilised kokkuvõtted SIIT!

2022. aasta alguse seisuga on Eestis vabatahtlikke komandosid 117 ning reservpäästerühmi 3, nendes vabatahtlikke päästjaid 2319!

INTERAKTIIVNE KAART (Kutselised ja vabatahtlikud komandod) vasakul servas asetseb kaardi legend, kus on näidatud rakendusel paiknevad sümbolid ja nende tähendused.