Vabatahtlikuks päästjaks saamine

Vabatahtlikuks päästjaks on oodatud kõik, kes tahavad edendada oma kogukonna turvalisust. Soovija peab läbima koolituse ja sooritama päästekeskuse korraldatud eksami.

Vabatahtlikuks päästjaks võid saada, kui oled

  • vähemalt 18-aastane;
  • suudad töötada stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskad teha meeskonnatööd;
  • aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas suudad langetada iseseisvaid otsuseid oma pädevuse piires ning oskad näha ette nende tagajärgi.

Füüsiline ettevalmistus peab tagama päästeülesannete nõuetekohase täitmise.

Arst kontrollib kandidaadi tervist. Kontrolli ei pea läbima, kui soovija vastab liiklusseaduse alusel mootorsõidukijuhile, trammijuhile või juhtimisõiguse taotlejale kehtestatud tervisenõuetele. Vastavust tõendab mootorsõidukijuhi tervisetõend, mille järgi tervisekontrollist ei ole möödunud üle viie aasta.

Vabatahtlikuks päästjaks soovija peab esmalt võtma ühendust piirkondliku päästekeskuse koordinaatoriga. Tema ütleb, mida edasi teha.


Esmajoones ootame e-õppe keskkonnas kursust sooritama inimesed, kellel on tõsine soov ja tahe pühendada oma vaba aega vabatahtlikuks päästjaks olemisele. Oleks suurepärane kui kursusel osalenu leiaks endale sobiva vabatahtliku päästekomando või seltsingu, kes tegeleb tuleohutusalase ennetustööga, seal saab õpitut kasutada ja rakendada.

Kui ei ole soovi otseselt saada vabatahtlikuks päästjaks, siis võite alati läbida ainult e-õppe teoreetilise osa. Teadmisi ei ole kunagi liiga palju!

E-õppe keskkonna leiab siit