Päästekeskused

Lõuna päästekeskus

Lõuna päästekeskus kujundab ja hoiab turvalist elukeskkonda Tartu-, Võru-, Valga-, Viljandi-, Põlva- ja Jõgeva maakonnas. Päästekeskus teeb päästetöid ning päästealast ennetustööd, teostab järelevalvet tule- ja kemikaaliohutuse üle, korraldab elanikkonnakaitsealast tegevust ning juhib regionaalse kriisikomisjoni tööd. Veel korraldab päästekeskus vabatahtlike päästjate tegevust ning arendab päästekeskuse ülesannete täitmiseks vajalikku koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, organisatsioonide ja ettevõtetega. Lõuna-Eesti ulatub 15 533 ruutkilomeetri suurusele alale, kus elab veidi üle 320 500 inimese. Lõuna päästekeskusea alla kuulub 22 päästekomandot.

Jaama 207, Tartu 50705

Esmaspäev: 8.15 - 17.00

Teisipäev: 8.15 - 17.00

Kolmapäev: 8.15 - 17.00

Neljapäev: 8.15 - 17.00

Reede: 8.15 - 15.45

628 2000

...

Inspektorite kontaktid

Lõuna regiooni päästekomandod