Ehitusvaldkonna infopäev – 17. november 2022

  • Muudatused õigusaktides - Mari Tikan, siseministeeriumi nõunik - esitlus ja video
  • Analüütiline tõendamine - Garri Mölder, Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik- esitlus ja video
  • Ehitise kohta Päästeametile esitatav tuleohutuse dokumentatsioon - Margo Lempu, Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik - esitlus ja video