Evakuatsioon ja inimeste päästmine

Igas hoones peavad olema piisavalt avarad ja liikumiseks ohutud evakuatsiooniteed. Tulekahju või muu õnnetusjuhtumi korral saavad inimesed nende kaudu ruttu ja ohutult välja. Võimaluse korral kasuta väljumiseks alati just märgistatud evakuatsiooniteid. Need on kõige turvalisemad.

Kui hoones võib viibida palju inimesi, peavad seintel olema evakuatsiooniplaanid. Neilt näed korruse põhiplaani, oma asukohta plaani lugemise hetkel, väljapääse ning kus on tulekustutus- ja häirevahendid. Sellised plaanid peavad olema näiteks kõikide koolide seintel. Kui õpid või töötad koolis, tee kindlaks, kas seal on automaatne tulekahjusignalisatsioon. Jäta ka meelde, kus asuvad häirenupud!

Nii päästetöötajate kui kõigi teiste esimene ülesanne on viivitamata aidata ohtu sattunud inimesi. Päästmise järjekord sõltub ähvardavast ohust.

Lahkumine ja päästmine tulekahju korral

 • Inimesi päästes on esmatähtis sinu enda ohutus.
 • Põlevast hoonest proovi kiiresti väljuda.
 • Suitsuga täitunud ruumi uks ava ettevaatlikult. Värske õhu juurdevool võib leeke plahvatuslikult suurendada.
 • Kui välja ei saa, ära poe peitu. Proovi endast igal võimalikul juhul märku anda. Ainult nii näevad või kuulevad päästjad, kus sa oled. Kui saad, mine akna juurde ja näita ennast.
 • Kui inimesed on ohualalt väljas ja päästemeeskonda veel ei ole, hinnake olukorda. Kui võimalik, alustage tulekahju kustutamise ja vara päästmisega. Seda tehes ei tohi mitte mingil juhul elu või tervisega riskida. Inimene on tähtsam kui ükskõik kui kallis vara.
 • Kõigepealt päästetakse need, keda tuli, tihe suits või kõrge kuumus vahetult ähvardab.
 • Kui sisened ruumi, kus võib olla inimesi, hüüa neid.
 • Hirmunud lapsed peidavad end sageli voodi alla, kappi, nurka või mujale raskesti leitavasse kohta. Kui võimalik, otsi neid.
 • Kui oled leidnud kannatanu, kes ei suuda ise liikuda, aita teda – toeta, lohista või kanna välja.
 • Põlevates riietes ei tohi mingil juhul joosta, see õhutab tuld suuremaks. Heida pikali ja varja pea. Siis ei põleta tuli nägu ega süüta juukseid. Leegid tuleb summutada, heites põlevatele riietele vee, teki, vaiba või muu riide. Kui neid ei ole, rulli kannatanut maas. Kahjuks tekitab see rohkem põletushaavu.

Pärast ohu möödumist  

 • Aita naabreid ja nõrgemaid – invaliide, vanureid, lapsi, rasedaid jne.
 • Alusta esmaabi andmist. Kutsu kiirabi ka siis, kui rahvas on pealtnäha terve. Neil võib olla šokk või sisemisi vigastusi.
 • Kui oled hoonest ise väljunud, teata endast. Siis ei hakka päästjad sind asjata otsima.
 • Hoia eemale varisemisohus kohtadest. Tulekahju tagajärjel võivad hoone konstruktsioonid nõrgeneda.
 • Ära hakka koristama ega viska asju ära enne, kui menetleja on uurinud tulekahju põhjuseid.
 • Teata asjaosalistele hävinud või riknenud asjadest. Võta nii ruttu kui saad ühendust oma kindlustusfirmaga. Hiljem on tegeliku kahju ulatust raskem tõestada.
 • Muinsuskaitsealuste majade omanikud peavad kahjustustest teavitama ka muinsuskaitseametit.