Hoonetulekahjude vältimine

Tuli levib ruttu. Parim kaitse tulekahju vastu on tunda tule käitumist, teadvustada tuleohtu ja seda ennetada.

Tulekahju vältimiseks 

 • Paigalda tubadesse suitsuandurid.
 • Kontrolli nende korrasolekut iga kuu. Vaheta patareid kord aastas või nende tühjenedes. Sellest annab märku tavatu heli.
 • Õpi ise ja juhenda pereliikmeid, kuidas käituda tulekahju tekkides ja kuidas sel puhul hoonest lahkuda.
 • Muretse koju esmased tulekustutusvahendid. Õpi ise ja õpeta pereliikmeid neid kasutama.
 • Harjuta oma pereliikmetega evakueerumist.
 • Proovi seda teha kinnisilmi. Tulekahju ajal tekib väga palju suitsu. Hea, kui pääsetee on pimesi selge.
 • Hoia end kummargil või käpakil. Käsikaudu liikudes katsu enne avamist ukse temperatuuri. Kuuma ukse taga võib olla tulekahju.
 • Liikudes pea meeles, et lae all on alati rohkem suitsu ja kuumust kui põranda lähedal.
 • Ametiasutustes, teenindusettevõtetes, kaubamajades jt avalikes kohtades peavad iga korruse seintel olema evakuatsiooniplaanid. Evakuatsiooniteed peavad olema märgistatud turvavalgustustitega.

 Esmased tulekustutusvahendid on:

 • pulbertulekustuti
 • väike tuletõrjekraan
 • kast liivaga
 • anum veega
 • tulekustutusvaip
 • improviseeritud tulekustutusvahendid, nagu riided, muld jne.