Infopäev kemikaalide käitlejatele - 11. oktoober

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondade mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. 

Juhendi tutvustamiseks toimus 11. oktoobril 2023 Rapla riigimajaskoos teiste ametkondadega infopäev. 

Juhend on leitav ka Päästeameti kodulehelt: https://www.rescue.ee/et/kemikaalide-kaeitlemine-ja-hoiukohad

Infopäeva slaidid ja ettekannete salvestised

Load ja dokumendid

Infopäeval esitatud küsimused ja vastused

Vaata kõikide ettekannete salvestisi