Kiirgusõnnetus

Käitumisjuhised kiirgusõnnetuse korral

√ VARJU KIIRESTI SISERUUMIDESSE!

√ JÄRGI EESTI MEEDIA KAUDU ANTUD AMETLIKKE JUHISEID!

Ohumärgid:

 • Kuuled või näed ametlikku ohuteavitust. Inimene ise ei taju radioaktiivset kiirgust.
 • Kuuled või näed teavitust raskest avariist lähedal asuva riigi tuumaelektrijaamas või tuumarelva kasutamisest relvakonfliktides.
 • Näed kiirgusohu märgist avariisse sattunud sõidukil, vigastatud konteineril või kahtlasel esemel.

Kuidas kiirgusõnnetuseks valmis olla

 • Tee kodus ettevalmistusi, et saaksid kiirgusõnnetuse puhul siseruumidesse varjuda - Radioaktiivse saaste korral võid saada ametlikke juhiseid keldrisse varjumiseks. Tee selgeks, kas sinu keldris või maa-alusel korrusel on varjumiseks sobiv, soovitavalt akendeta, siseruum.
 • Vaata üle kodused varud ja abivahendid.
 • Tutvu kiirgusohu märgistega, et oskaksid ohtu ära tunda.

Kuidas kiirgusõnnetuse hoiatuse saamisel tegutseda

 • Jälgi ametkondade edastatud teavet ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Kata avatud kaevud.
 • Too koduloomad siseruumidesse ja kata sööt.
 • Valmistu siseruumidesse varjumiseks.

Kuidas kiirgusõnnetuse korral tegutseda:

 • Radioaktiivselt saastunud aladel kaitse hingamisteid ja nahka (märg riie suu ja nina ette, keha üleni katvad riided).
 • Ära söö, joo ega suitseta saastunud alal
 • Varju kiiresti lähimasse siseruumi
 • Kui oled viibinud saastunud alal, võta enne siseruumidesse minekut saastega kokku puutunud riided seljast ära, paki need õhukindlalt kilekotti ja jäta välja.
 • Pese ennast seebiga
 • Püsi siseruumides ning sule uksed, aknad, ventilatsioon ja korstnasiibrid, et välisõhk sisse ei pääseks.
 • Vali varjumiseks selline koht, mis on väliskeskkonnast kõige enam ja kindlamalt eraldatud (keldrikorrus, mitme seina taga, akendeta ruum hoone siseosas vmt)
 • Tarbi eelnevalt koju varutud pakendatud toitu ja kraani- või pudelivett
 • Jälgi Eesti meediast ametkondade edastatavat ohuteavitust ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Püsi varjus, kuni ohu möödumisest on teatatud.
 • Ole valmis selleks, et sulle võidakse anda korraldus evakueeruda. Pane selleks kokku esmavajalikud asjad.
 • Ühekordse suure kiiritusdoosi korral tekivad mõne päeva jooksul tervisekahjustused, mille sümptomid on näiteks naha punetus, iiveldus ja oksendamine. Kui sul esinevad need sümptomid, anna sellest teada hädaabinumbril 112.
 • Ohu möödumisel järgi ametkondade juhiseid ja piiranguid.

Tasub teada!!!

 • Mida lühemat aega viibid väljas või saastunud alal, seda väiksem on kiiritusdoos ja saadud kahju.
 • Mida kaugemal kiirgusallikast asud, seda väiksem on kiiritusdoos.
 • Igasugune varje vähendab kiiritusdoosi.
 • Ära manusta jooditablette, kui Eesti ametkonnad pole selleks vastavaid juhiseid andnud.
 • Kui kiirgusõnnetus on toimunud välisriigis, on kauguse tõttu mõju Eestile reeglina piiratud. Eestis jagatavad käitumisjuhised võivad erineda teiste riikide omadest. Eestis olles peab jälgima just Eesti kanalites jagatavaid juhiseid.