Kukkumised

Päästeamet on aasta-aastalt kohanenud keskkonna muutuste ja vajadustega, et tagada suurem turvalisus ühiskonnas. Olemasolevate probleemide kõrvale kerkivad esile uued väljakutsed, mis mõjutavad Päästeameti panuse tulemuslikkust. Seega on loomuliku arenguna laienenud Päästeameti tegevusvaldkonnad ja teenuste valik.

Üks päästeameti tuvastatud kitsaskohtadest, mis vajab pikemas perspektiivis terviklikku käsitlust ja toob kaasa olulisi muudatusi ka asutuses endas, on koduvigastused. Suur osa õnnetustest juhtub inimestega kodudes, sh on viimastel aastatel esile tõusnud kukkumistest tingitud veeõnnetused. Päästeametil on soov pöörata ühiskonna tähelepanu erinevatele koduses keskkonnas olevatele ohtudele ja nendest tulenevate vigastuste vähendamisele.

Päästjad käivad sageli väljakutsetel, kus vanemad üksi elavad inimesed on kodus kukkudes viga saanud ning ei suuda enam ise püsti saada ega liikuda. Halvemal juhul ootab kannatanu abi tunde, enne kui keegi naabritest või möödujatest appihüüdeid kuuleb või mõni lähedane hädasolijast teada saab. Eakate ja liikumisraskustega inimeste kodud on kasulik tõsiste tagajärgedega kukkumiste ennetamiseks kohandada. Selleks saab abi ja nõu küsida linna sotsiaalabiosakonna töötajatelt.

2020. aasta kukkumistega seotud väljakutsete kokkuvõtet näeb SIIN (lk 16-19).

Vältimaks kukkumisi...

 Käitu ise ohutult!

 • hoia füüsilist toonust – liigu ja võimle
 • käi regulaarselt tervisekontrollis
 • raskete ja ronimist nõudvate majapidamistööde puhul palu abi
 • riietu istudes
 • püsti ja istesse tõuse rahulikult ja aeglaselt
 • võta korrektselt arsti määratud ravimeid
 • vajadusel kasuta automaatset ravimidosaatorit

 Kohanda kodu ohutuks!

 • eemalda või kinnita lahtised vaibad ja katted
 • varusta kõik trepid käsipuuga
 • eemalda või kinnita ebastabiilsed (logisevad või suisa katkised) mööbliesemed
 • hoia liikumisteed vabad
 • kasuta öösel liikudes valgust ja võimalusel automaatset valgustust!
 • aseta enimkasutatavad esemed käepärasele kõrgusele
 • kasuta vannitoas vajadusel käepidemeid, dušiistet, kõrgendatud tualetipott
 • vajadusel vaheta välja vann
 • väldi kodus rippuvaid kangaid
 • lase välja vahetada või karestada libedad põrandapinnad
 • kasuta kummitallaga või nuppudega susse või sokke
 • kanna talvel libisemiskindla tallaga jalanõusid

 Võta abiks tehnilised vahendid!

 • lepi lähedase või naabriga kokku igapäevased regulaarsed suhtlusviisid. nii saavad lähedased veenduda, et sinuga on kõik korras.
 • hoia pidevalt häirenuppu või telefoni enda juures (küljes)
 • vajadusel varusta kodu häiret saatva liikumisanduriga

Lisaks viib päästeamet ellu EMP ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 programmi projekti „Kodukeskkonna vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika loomine ja piloteerimine ning seda toetavad tegevused“. Projekti sisuga saab tutvuda SIIN.