Lumetuisk

Lumetuisk võib olla tõsiste tagajärgedega. Tugev tuul, suur külm ja ränk lumesadu võivad nii eraldi kui koos olla eluohtlikud. Veendu kindlasti, et ka su pereliikmed tunnevad ohte ja oskavad neid ennetada.

Enne tuisku

  • Varu joogivett, patareisid ning küttepuid.
  • Arvesta võimalike elektrikatkestustega. Lae mobiiltelefon. Tangi auto.

Tuisu ajal

  • Kui saad, jää tuppa.
  • Õueminekuks riietudes arvesta, et tuul teeb ilma veel külmemaks. Tuulise ilmaga pane selga rohkem riideid.
  • Kui saad, ära sõida autoga, eriti kõrvalteedel. Hädavajaliku sõidu korral võta kaasa laetud mobiiltelefon, lumelabidas, soojad riided ning soe jook.
  • Teavet tuisu tõttu tekkinud takistustest sõiduteedel küsi riigiinfo telefonilt 1247.
  • Elektrikatkestustest teata Elektrilevi rikketelefonil 1343. Maha langenud liinidest teavita ka häirekeskust telefonil 112.
  • Inimvigastuste ning otsese ohu korral helista hädaabinumbril 112.
  • Elektrikatkestusest või ohtlikust olukorrast saab teada anda ka veebirakenduses MARU. Samuti saab sealt infot rikke likvideerimise prognoositava aja kohta.