Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete infopäev

Vaata järele 25. novembril 2021 toimunud infopäeva:

 Avasõnad ja päästevõrgustiku strateegia tutvustus (Tagne Tähe, ohutusjärelevalve osakonna juhataja, Päästeamet)

 Kemikaaliseaduse ja selle alamaktide muudatused (Daisi Käger, Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor)

 Tuleohutuse seaduse muudatused (Raili Lanno, Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor)

 Hädaolukorra lahendamise plaan (Reelika Kuusik, ohutusjärelevalve osakonna ekspert, Päästeamet)

 Järelevalve infosüsteem (JVIS) (Ardi Link, tehnikaosakonna peaspetsialist, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

 Järelevalve infosüsteem (JVIS) - hädaolukorra lahendamise plaan (Reelika Kuusik, ohutusjärelevalve osakonna ekspert, Päästeamet)

 Infopäeval esitatud küsimused-vastused