Telli korstnapühkija varakult

Igal aastal saab paarsada tulekahju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.

Teavet korstnapühkija tellimise kohta saad küsida riigiinfotelefonilt 1247. Korstnapühkijate kontakte on võimalik leida Päästeameti küttesüsteemide portaalist https://kuttesusteem.paasteamet.ee

Pärast hooldustöid koostab korstnapühkija akti ja sisestab selle küttesüsteemide portaali. Akti süsteemi kandmiseks on vajalik sisestada töötellija andmed – teenuseosutaja vajab selle jaoks töötellija nime ja isikukoodi.

Õnnetuse korral pead nt kindlustushüvitise saamiseks tõendama, et küttekolded olid hooldatud. 

Külmal ajal tuleb eriti jälgida katlamajade tuleohutust ja korrasolekut. Rikete tõttu võib kütteta jääda palju maju. Sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed.

Õnnetuste vältimiseks soovitame

  • hooldada katlaid ja küttesüsteeme ettenähtud ajal, kuna maksimaalsetel koormustel töötavad kütteseadmed eeldavad ideaalset korrasolekut;
  • kütta katlaid ainult kvaliteetainega;
  • jälgida küdevaid katlaid külmal ajal tavalisest hoolsamalt.