Ida päästekeskus kontrollib tule- ja veeohutust Ida-Virumaa aiandusühistutes

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo kontrollib sellel nädalal Ida-Virumaa piirkonna aiandusühistute üldist tuleohutust ning kindlasti pööravad inspektorid tähelepanu veeohutusele. Kontrolli eesmärgiks on veenduda, et elementaarsed tule- ja veeohutusnõuded oleksid täidetud: töökorras suitsuandur on paigaldatud ning küttekolded on kutsetunnistusega korstnapühkija poolt perioodiliselt hooldatud.

„Sarnaseid kontrollid on aastatega juba traditsiooniks saamas. Päästeametile on oluline, et inimesed viibiksid turvalises keskkonnas. Ei oma tähtsust, kas eluruumis ööbitakse 1 või 365 ööd aastas – turvaline peab olema 24/7. Näiteks eelmise aasta juunis toimunud kontrolli tulemused aiandusühistutesse olid järgmised: 120st kontrollitud n-ö aiamajast võis suvilast oli puudustega 70. Seejuures 63 korral oli probleeme – suitsuanduriga. See kas puudus, ei töötanud või oli soetatud, aga ei olnud paigaldatud – Päästeameti vaatest tähendab see, et elupäästvat suitsuandurit seal sisuliselt ei olnud“, ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim.

Lisaks juhib Päästeamet tähelepanu ohtlikutele veekogudele aiamaadel või suvila piirkondades. Ei ole harvad juhused, kus kastmisvee saamiseks kasutatakse lähedal asuvat tiiki või kraavi, samal ajal ei ole veevõtmisekoht ette valmistatud või hindavad inimesed oma võimeid üle ning seatakse seetõttu ohtu oma elu ja tervis, halvimal juhul uputakse. Veevõtukohtade järsud kaldad on väga ohtlikud.

Lisainfo küttesüsteemide paigaldamise ja ehitamise kohta: https://www.rescue.ee/et/kuettesuesteem

Info kuidas muuta kodulähedane veekogu ohutuks leiate siit https://veeohutus.ee/suvi/kuidas-muuta-kodulahedane-veekogu-ohutuks/