Küttesüsteem

Paigaldamine ja ehitamine

Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib kutse- ja majandustegevusena ehitada või paigaldada pädev isik, kellel on pottsepa kutsetunnistus. Tuleohutuse seadus § 9 lg 1.

Paigaldada võib: Küttesüsteemi paigaldaja, tase 3; Küttesüsteemi vastutav paigaldaja tase 4; Pottsepp I; Pottsepp II; Pottsepp III; Pottsepp-restauraator III; Pottsepp-sell, tase 3; Pottsepp, tase 4; Pottseppmeister, tase 5.

Ehitada võib: Pottsepp I; Pottsepp II; Pottsepp III; Pottsepp-restauraator III; Pottsepp-sell, tase 3; Pottsepp, tase 4; Pottseppmeister, tase 5

Ühe korteriga elamus ja selle teenindamiseks vajalikus hoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni viie meetri kõrguses muus hoones võib enda tarbeks ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid. Tuleohutuse seadus § 9 lg 2.

Puhastamine

Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib kutse- ja majandustegevusena osutada pädev isik, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus. Tuleohutuse seadus § 11 lg 3.

Ühe korteriga elamus ja selle teenindamiseks vajalikus hoones või kuni 60 ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni viie meetri kõrguses mitteelamus peab üks kord viie aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti. Tuleohutuse seadus § 11 lg 5.

Ühe korteriga elamus ja selle teenindamiseks vajalikus hoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni viie meetri kõrguses mitteelamus võib ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada, välja arvatud põletada tahma suitsulõõrides, ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid. Tuleohutuse seadus § 11 lg 4.

Korstnapühkija I; Korstnapühkija II; Korstnapühkija, tase 3; Korstnapühkija, tase 4; Korstnapühkija-meister, tase 5;

Eksperdi kaasamine ohutuse hindamisel

Küttesüsteemi ohutuse hindamiseks võib kaasata eksperte, kui ehitise, seadme, tegevuse või ehitusmaterjali kohta ei ole Eestis asjaomaseid norme. Ekspertide kaasamisega seotud kulud tasub seadet omav või ehitist ehitada või kasutada sooviv isik. Tuleohutuse seadus § 39 lg 1

Ekspertiisi võib koostada: Korstnapühkija-meister, tase 5; Pottsepp III; Pottsepp-restauraator III; Pottsepp-meister, tase 5; Tuleohutusekspert, tase 6.

Tahkekütusel töötava kütteseadme (ahjud, pliidid, kaminad jms) ning korstna ja ühenduslõõri ehitamise või paigaldamise juhend küttesüsteemide tuleohutus.

Küttesüsteemi seadustamine

Paljud inimesed on ehitanud korterisse kütteseadme (ahju, pliidi või kamina), mis tuleb tagantjärgi seadustada või on soetanud eluruumi, milles paiknev kütteseade on eelmise omaniku poolt mitteseaduslikult paigaldatud. Kui soovid küttesüsteemi seadustada, siis aitab sind juhend.