Küttesüsteem

Paigaldamine ja ehitamine

Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib kutse- ja majandustegevusena ehitada või paigaldada pädev isik, kellel on pottsepa kutsetunnistus. Tuleohutuse seadus § 9 lg 1.

Paigaldada võib: küttesüsteemi paigaldaja tase 3; küttesüsteemi vastutav paigaldaja tase 4; pottsepp I; pottsepp II; pottsepp III; pottsepp-restauraator III; pottsepp-sell, tase 3; pottsepp, tase 4; pottseppmeister, tase 5.

Ehitada võib: pottsepp I; pottsepp II; pottsepp III; pottsepp-restauraator III; pottsepp-sell, tase 3; pottsepp, tase 4; pottseppmeister, tase 5.

Ühe korteriga elamus ja selle kõrvalhoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 meetri kõrguses muus hoones võib enda tarbeks ahju, kamina, pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik. Järgida tuleb küttesüsteemi ehitamise nõudeid tuleohutuse seadus § 9 lg 2.

Puhastamine

Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib kutse- ja majandustegevusena osutada pädev isik, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus. Tuleohutuse seadus § 11 lg 3.

Ühe korteriga elamus ja selle kõrvalhoones või kuni 60 ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 meetri kõrguses mitteelamus peab üks kord viie aasta jooksul ahju, kaminat, pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik. Küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta väljastatakse korstnapühkimise akt. Tuleohutuse seadus § 11 lg 5.

Ühe korteriga elamus ja selle kõrvalhoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 meetri kõrguses mitteelamus võib ahju, kaminat, pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada, välja arvatud põletada tahma suitsulõõrides, ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid. Tuleohutuse seadus § 11 lg 4.

Korstnapühkija I; Korstnapühkija II; Korstnapühkija, tase 3; Korstnapühkija, tase 4; Korstnapühkija-meister, tase 5;

Eksperdi kaasamine ohutuse hindamisel

Küttesüsteemi ohutuse hindamiseks võib kaasata eksperte, kui ehitise, seadme, tegevuse või ehitusmaterjali kohta ei ole Eestis asjaomaseid norme. Ekspertide kaasamisega seotud kulud tasub seadet omav või ehitist ehitada või kasutada sooviv isik. Tuleohutuse seadus § 39 lg 1

Ekspertiisi võib koostada: korstnapühkija-meister, tase 5; pottsepp-meister, tase 5; tuleohutusekspert, tase 6.

Tahkekütusel töötava kütteseadme (ahjud, pliidid, kaminad jms) ning korstna ja ühenduslõõri ehitamise või paigaldamise juhend küttesüsteemide tuleohutus.

Küttesüsteemi seadustamine

Paljud inimesed on eluruumi kütteseadme (ahju, pliidi või kamina) ehitanud ja kasutusele võtnud. Kütteseadme ohutus tuleb tagantjärgi tõendada ning kütteseade seadustada. Küttesüsteemide seadustamise juhend.