Küttesüsteemide portaal koduomanikele kohustusi ei lisa

Tuleohutusseaduse muudatuse kohaselt kantakse kõik küttesüsteemidega seotud toimingud küttesüsteemide portaali juba kuu aega. Keskkond koondab kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd ning pakub mitmeid hüvesid ka koduomanikele.

Küttesüsteemide hooldamisel võib jälgida kahte käitumismustrit – ühed on harjunud hooldama oma küttesüsteeme koheselt peale kütteperioodi lõppu, teised aga vahetult enne uue algust. Järjekordne kütteperiood hakkab lõpusirgele jõudma, seega on kohe-kohe algamas esimene küttesüsteemide hooldamise tuhin.

Koduomanikele küttesüsteemide portaal kohustusi ei lisa, vaid avab mugavad võimalused andmete ja dokumentide vaatamiseks. Kõik on harjunud, et sõidukid on kantud registrisse, automaatsed teavitused tulevad lõppeva ülevaatuse ja läheneva autohoolduse korral. Nüüdsest hakkavad sama rada käima ka küttesüsteemid, sest portaali abiga saab meilile tellida meeldetuletuse küttesüsteemi hoolduse vajadusest. Ühelt poolt aitab see neid, kel on keeruline hoida distsipliini, teisalt lubab meeldetuletus korraarmastajatel oma vahemälust eemaldada ühe paljudest kirjetest.

Paberid kipuvad ära kaduma, nüüdsest aga on küttesüsteemi hooldust tõendav akt leitav digitaalsel kujul portaalist. Veel nukrama stsenaariumi korral võib paberakt tulekahjus hävineda ja siis on üsna keeruline kindlustusfirmale tõestada, et küttesüsteem oli hooldatud ja korras.
„Eesti kodudes eksisteeriva u 200 000 küttesüsteemi seiskorra kohta teame väga vähe. Hinnanguliselt on viimase viie aasta jooksul kutsutud professionaalne korstnapühkija üksnes neljandikku neist kodudest,“ sõnab Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe „kardetavasti on sellel faktil tugev seos asjaoluga, et üks põhilisi tulekahjupõhjuseid peitub läbi aastate just küttesüsteemides. Läbi portaali sisestatud andmete on meil võimalus tulevikus näha, kas olukord paraneb,“ ütleb Tähe. „Koheselt ülevaadet muidugi ei saa, kuid juba viie aastaga tekib andmestik, mis iseloomustab üleeestilist pilti. Täna vaatame küttesüsteemide seisukorda riigis nagu läbi lukuaugu – senini saime korstnapühkijatelt teavitusi üksnes ohtlike küttesüsteemide kohta,“ lausub Tähe.

Küttesüsteemide portaal aitab teenusekasutajatel ja -pakkujatel olla ausad ja head. Keskkonnast leiab maakondade kaupa kõik kutsetunnistusega korstnapühkijad ja pottsepad, mis välistab võimaluse sattuda „soss-sepa“ otsa. „Igast osutatud teenusest jääb märk maha, mis aitab omakorda kindlustada teenusekvaliteeti,“ lisab Tähe.

Kui koduomanikule uus portaal kohustusi ei lisa, siis korstnapühkijatel ja pottseppadel on tulnud mõningate muudatustega harjuda, sest just nemad on need, kes portaali küttesüsteeme ning hooldustegevusi sisse kannavad. Esimese kuu ajaga on 280 korstnapühkijat ja pottseppa sisse kandnud peaaegu 2000 küttesüsteemi. Täname kõiki uuendustega aktiivselt kaasa tulnud korstnapühkijaid ja pottseppasid.

Tänavu 1. märtsil jõustus tuleohutuse seaduse muudatus, mille eesmärk on suurendada Eestis tuleohutute ehitiste hulka, teadvustada inimestele nende endi vastutust tuleohutusnõuete täitmisel, vähendada tules hukkunute arvu ning luua senisest paindlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks.

Lisainfot küttesüsteemide portaali kohta leiab SIIN.