Küttesüsteemide seadustamine

Päästeamet on valmis saanud küttesüsteemide registri ehk Eesti Küttekollete Digikaardi, kuhu kõik pottseppade ja korstnapühkijate aktid edaspidi salvestatakse. Digiregistri eesmärk on omada ülevaadet Eestis kasutusel olevatest tahkekütteseadmetest, vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude ja neis hukkunute arvu.

Hetkel menetluses oleva tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt tuleb alates 01.07.2020 kõik küttesüsteemidega seotud toimingud kanda küttesüsteemide registrisse.

Küttesüsteemi registri tutvustamiseks ning uute nõuete selgitamiseks on  Päästeamet üle Eesti läbi viinud 9 koolitust, kus osales 132 korstnapühkijat ja pottseppa. Koolitused toimusid Tallinnas, Rakveres, Pärnus, Tartus ning Kuressaares.

Kõikidel kutsetunnistusega huvilistel on registriga võimalik tutvuda aadressil https://ksdemo.paasteamet.ee/public/address


Küttesüsteemide seadustamise infomaterjal