Küttesüsteemide portaal

Päästeameti loodud küttesüsteemide portaal ehk Eesti Küttekollete Digikaart koondab edaspidi kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd. Küttesüsteemide portaali eesmärk on omada ülevaadet Eestis kasutusel olevatest tahkeküttesüsteemidest ning nende ohutusest, vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude ja neis hukkunute arvu.

Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt tuleb alates muudatuste jõustumisest (eeldatav aeg 01.03.2021.a) kõik küttesüsteemidega seotud toimingud kanda küttesüsteemide portaali.

Uute nõuete selgitamiseks ning küttesüsteemide portaali tutvustamiseks on Päästeamet korstnapühkijatele ja pottseppadele üle Eesti läbi viinud 9 koolitust.

Info uute koolituste kohta avaldame käesoleva aasta novembris. 


Kõikidel kutsetunnistusega huvilistel on portaaliga võimalik tutvuda juba täna aadressil https://ksdemo.paasteamet.ee/public/address


Küttesüsteemide seadustamise infomaterjal