Küttesüsteemide portaal

Päästeamet on loonud küttesüsteemide portaali ehk Eesti Küttekollete Digikaardi, kuhu kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd edaspidi salvestatakse. Küttesüsteemide portaali eesmärk on omada ülevaadet Eestis kasutusel olevatest tahkekütteseadmetest, vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude ja neis hukkunute arvu.

Menetluses oleva tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt tuleb alates muudatuste jõustumisest (eeldaatav aeg 01.01.2021.a) kõik küttesüsteemidega seotud toimingud kanda küttesüsteemide portaali.

Küttesüsteemide portaali tutvustamiseks ning uute nõuete selgitamiseks on Päästeamet üle Eesti korstnapühkijatele ja pottseppadele läbi viinud 9 koolitust.

Info uute koolituste kohta avaldab Päästeamet käesoleva aasta novembris. 


Kõikidel kutsetunnistusega huvilistel on portaaliga võimalik tutvuda aadressil https://ksdemo.paasteamet.ee/public/address


Küttesüsteemide seadustamise infomaterjal