Päästeamet: Hoia tuletõkkeuks kinni!

Elu päästmine võib olla väga lihtne – sule tuletõkkeuks – see väike tegu võib kaasa tuua suuri tagajärgi, kus päästetud võib saada kellegi tervis, elu ja vara.

Lapsevanemad eeldavad, et nende laps tuleb lasteaiast või koolist igal juhul kenasti tagasi, sest see on ju ohutu ja kontrollitud keskkond. Paraku ei pruugi see alati tõele vastata, sest Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorite läbiviidud reidid näitavad, et haridusasutustes on üks põhilisi murekohti just avatud ja/või hooldamata tuletõkkeuksed. „Tegelikult on olukord tuletõkkeustega nutune kõikjal: haridus-, hoolekande- ja majutusasutustes, kaubanduskeskustes ja igal pool mujal, kus võib tuletõkkeuksi kohata,“ sõnab tuletõkkeuste teemanädala üks eestvedajatest, Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Kristina Kazmin. „Tuletõkkeuksi hoitakse lahti või lausa paigaldatakse nende vahele uksepidurid (vt allolevas fotogaleriis pilte 1-3), tuletõkkeuste ette kuhjatakse sulgumist takistavaid esemeid (nt mööblit), tuletõkkeuksi ei hooldata – need ei sulgu korrektselt, tihendid on lahti, hinged, sulgurid jms ukseosad vajavad õlitamist ja/või reguleerimist – kõik see võib viia traagiliste tagajärgedeni,“ selgitab Kazmin.

Põhja ohutusjärelevalve büroo peainspektor Aivar Kukk toob välja ka positiivse näite, kus nõuetekohane tuletõkkeuks hoidis ära tõsisemad tagajärjed: „Mõne aasta eest toimus Harjumaal asuvas vabrikus tulekahju, kus tootmis- ja kontoriosa eraldas tuletõkkeuks, mis hoiti kenasti kinni. Tänu sellele jäi kontoriosa tulekahjust puutumata.“ Kusjuures mõned kuud enne õnnetust kontrollis hoonet tuleohutuskontrolli inspektor ning tegi tuletõkkeuste kinnihoidmiseks ettekirjutuse (vt allolevas fotogaleriis pilte 4-5).

Kinnine ja hooldatud tuletõkkeukse takistab nii tule kui suitsu levikut. „Et kõik hoones liikuvad inimesed teaksid, et tegemist on elupäästva uksega, mis peab kinni olema, tuleks see tähistada vastava kleebisega,“ soovitab ohutusjärelevalve büroo nõunik. Uksed, mida on erandjuhtudel vaja lahtisena hoida, peavad olema varustatud seadmega, mis sulgeb ukse tulekahjuhäire korral automaatselt. Kiputakse arvama, et paigaldatud tuletõkkeuks täidab igal juhul oma eesmärki pikki aastaid. „Selleks, et tuletõkkeuksest oleks ka päriselt kasu, peab seda regulaarselt hooldama oma ala spetsialist, kellel on selleks vajalikud oskused ja vahendid,“ lisab Kazmin. Üldjuhul vajab uks hooldust kord kolme kuu jooksul, lisainfot saab aga ukse tootjalt. Tuletõkkeuks ja selle lisad peavad olema sertifitseeritud (CE märgistusega). Tuletõkkeukse tunneb ära ukselehe ja lengi siseküljele paigaldatud EI-30/60/90 tähistuse järgi, kus „E“ tähistab ukse terviklikuna püsimist, „I“ soojusisolatsiooni võimet ning sellele järgnev number ukse tulepüsivust minutites. „Iga inimene võib visuaalselt üle kontrollida, kas tuletõkkeukse tihendid on ukseraami küljes kinni ega pole liigselt kulunud, kas hinged, lingid, lukuraamid, kruvid ja sulgurid on korralikult kinnitatud ning kas uks sulgub korrektselt,“ julgustab Kazmin. Selleks, et veenduda, kas tuletõkkeuks sulgub korralikult, tuleb see teha täiesti lahti ning siis lasta sel kinni vajuda. Tuleb veenduda, et ukseleht liiguks kindlalt lengi sisse.

Nõuetekohane tuletõkkeuks aitab tulekahju korras päästa inimeste elu, tervist ja vara, takistades tule ja suitsu levimist ühest ruumist teise. Tänavuse haridusasutuste reidi käigus avastati kokku 492 puudust, kõige rohkem just seoses tuletõkkesektsioonidega (100), majutusasutuste reidi käigus avastati 569 puudust, neist 52 seoses tuletõkkesektsioonidega ning hoolekandeasutuste reidi käigus avastati 186 puudust, neist 29 seoses tuletõkkesektsioonidega.

Fotogalerii: https://sahver.eesti.ee/s/CjzasrGzjAGkrMj

Parool: dI1jf0CYt38WQsX

Lisainfo: https://www.rescue.ee/et/tuletokkeuksed