Tuletõkkeuksed

  • Tuletõkkeuks takistab tule ja suitsu levikut. Hoia uks kinni, sest vaid nii päästab see elusid ja vara.
  • Hoolitse, et tuletõkkeuksed on tähistatud sinise tuletõkkeukse kleebisega. Nii saad olla kindel, et kõik majas liikuvad inimesed teavad, et tegemist on just elupäästva uksega.
  • Räägi enda maja inimestele, et ka nemad võimalusel uste seisukorda jälgiksid ja annaksid teada võimalikest tõrgetest (kui uks ei sulgu täielikult, tihend on lahti, link ei tööta, ukse vahel on takistus vms).
  • Remondiks vajab tuletõkkeuks õppinud meistrit- seda ei tohi ise üle värvida ega ümber ehitada. Ka ise paigaldatud uksesilmad ja ventilatsioonirestid võivad ukse tulepidavust halvendada.
  • Tuletõkkeuksele saab paigaldada automaatsed sulgurid, mis tulekahju häire korral lahti oleva ukse sulgevad.
  • Pea meeles, et automaatselt sulguva tuletõkkeukse ees ei tohi hoida asju (näiteks mööbel). Takistused ei lase uksel tulekahju korral ise sulguda.

Tuletõkkeuksed- KKK

Mis on tuletõkkeuks?

Mida peab tuletõkkeukse puhul silmas pidama?

Kas teadsid, et tuletõkkeust on vaja hooldada?

Kui tihti on tuletõkkeuksi vaja hooldada?

Kuidas veenduda, et tuletõkkeuks on töökorras?

Kuhu peab paigaldama tuletõkkeukse?