Päästeamet kaasas uuendatud strateegiasse kogu päästevõrgustiku

Päästeamet avaldas uuendatud päästevõrgustiku strateegia aastani 2025. Uue plaani eesmärk on vabatahtlikke ja koostööpartnereid hõlmata senisest enam ning täita Päästeametile lisandunud rolle.

„Päästeamet töötab iga päev selle nimel, et kaitsta Eesti inimeste elu, vara ja keskkonda. Seda nii tavapärases kui ka kriisiolukorras,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. „Muutuv maailm nõuab kohanemist ja seetõttu võtsime ette ka strateegia uuendamise. Viimane aasta näitas iseäranis selgelt, et värskeid ideid ja lahendusi oodatakse kogu avalikult sektorilt.“

Tammearu sõnul mõjutavad Päästeameti tööd nii julgeolekuolukord, COVID-19 pandeemia, ilmastik kui ka Eestimaa elanike ohutunnetus. „Tänaseks on Päästeametil ka elanikkonnakaitset koordineeriva asutuse vastutusrikas roll. Eelmises strateegias seda veel polnud. Seega pidime üle vaatama oma ülesanded ja mõtlema läbi, kelle heaks me tegutseme. Meie ülesanne on kasvatada kogu ühiskonna turvatunnet kriiside eel, ajal ja järel.“

Strateegias on senisest suurema tähelepanu all koostöö partnerite ja vabatahtlikega, et päästevõrgustiku haaret veelgi laiendada ja kasvatada kogu ühiskonna turvatunnet. „Päästevõrgustiku järgmise viie aasta väljakutsetele mõeldes on kahtlemata üheks võtmepartneriks kohalikud omavalitsused, kellega ühiselt saame suurendada kriisideks valmisolekut,“ ütles Tammearu.

„Päästevõrgustiku strateegiaga oleme seadnud sihi tõsta ohutus igaühe kaasabil aastaks 2025 Põhjamaade tasemele ja suurendada kriisideks valmisolekut. Vajame selleks iga eestimaalase abi. Saame kõik iseennast aidata, kui me vaatame üle oma vingugaasi- ja suitsuandurid, tagame kodused varud kriisiks, ei lähe pärast alkoholi tarbimist ujuma ning teeme lõket ohutus kauguses eluhoonest. Need ja paljud teised elementaarsed ohutussammud tagavadki turvalisuse.“

Päästeameti esimene strateegia aastateks 2015–2025 avaldati 2014. aastal. Päästevõrgustiku strateegia aastani 2025 on leitav SIIT.