Päästeameti strateegiad

Päästeamet vajab strateegiat, mis aitaks tal kui ühtsel organisatsioonil ja koos partneritega seada siht tulevikuks ja uuendada kokkuleppeid. Käesolev strateegia on täiendatud, 2 versioon strateegiliste otsuste kogumist, mis suunab Päästeameti tegevust kümne aasta perspektiivis. Strateegia värskes versioonis on korrigeeritud kõiki arvnäitajaid ja lisatud on mõõdikute tasemeid, mida varasemas strateegia versioonis polnud.

Päästeameti strateegia aastateks 2015-2025

Ohutusjärelevalve strateegia