Ehitusvaldkonna infopäev – 24. märts 2022

  • Ehitus- ja kasutusluba - Margo Kubjas
    • Üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti seletuskirja tuleohutuse osa koostamiseks ja kontrollimiseks - slaidid ja video
    • Esitatavate dokumentide ja tõendite loetelu üksikelamu kasutusteatise või kasutusloa kooskõlastuse saamiseks - slaidid ja video
  • Tuletõrje veevõtukoht - Margo Kubjas - slaidid ja video
  • Lihtsustatud kustutussüsteem - Aleksandr Frisher - slaidid ja video.